Realizacja naszego projektu pn. „Modernizacja i przebudowa Oddziałów Budynku Głównego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach” została uznana przez Małopolan za jedną z najlepszych inicjatyw wspartych środkami unijnymi w powiecie proszowickim.
 
To dzięki Waszym głosom nasz projekt został nagrodzony!!
Serdecznie Wam dziękujemy ????