Dostosowanie pomieszczenia dla potrzeb serwerowni w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach”
w ramach projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” w ramach regionalnego programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1E – administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E – usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 30/ZP/2020
Termin składania ofert 04.11.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie_30_ZP_2020
SIWZ 30_ZP_2020
Załącznik nr 1_ 30_ZP_2020
Załącznik nr 2 do SIWZ 30_ZP_2020
Przedmiar 30_ZP_2020

Załącznik nr 3 i 3A 30_ZP_2020
Załącznik nr 4_ 30_ZP_2020
Załącznik nr 5_ 30_ZP_2020
Załącznik nr 6_ 30_ZP_2020
Załącznik nr 7_ 30_ZP_2020
Informacja z otwarcia ofert 30_ZP_2020
Zawiadomienie o wyborze 30_ZP_2020

Dostosowanie pomieszczenia dla potrzeb serwerowni w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach”
w ramach projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” w ramach regionalnego programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1E – administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E – usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 24/ZP/2020
Termin składania ofert 29.09.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie 24_ZP_2020
SIWZ 24_ZP_2020
Załącznik nr 1_ 24_ZP_2020
Załącznik nr 2 do SIWZ 24_ZP_2020
Przedmiar
Załącznik nr 3 i 3A 24_ZP_2020
Załącznik nr 4_ 24_ZP_2020
Załącznik nr 5_ 24_ZP_2020
Załącznik nr 6_ 24_ZP_2020
Załącznik nr 7_ 24_ZP_2020
Informacja z otwarcia ofert 24_ZP_2020
Unieważnienie postępowania 24_ZP_2020

Dostosowanie pomieszczenia dla potrzeb serwerowni w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach”
w ramach projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” w ramach regionalnego programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1E – administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E – usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 21/ZP/2020
Termin składania ofert 25.08.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 21_ZP_2020
SIWZ 21_ZP_2020
Załącznik nr 1_ 21_ZP_2020
Załącznik nr 2 do SIWZ 21_ZP_2020
Załącznik nr 3 i 3A21_ZP_2020
Załącznik nr 4_ 21_ZP_2020
Załącznik nr 5_ 21_ZP_2020
Załącznik nr 6_ 21_ZP_2020
Załącznik nr 7_ 21_ZP_2020

Uwaga!  Zmiana terminu składania ofert : 01.09.2020 r. godz. 11:30,  otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie  o zmianie ogłoszenia 21_ZP_2020
Pytania 21_ZP_2020
Informacja z otwarcia 21_ZP_2020
Unieważnienie postępowania 21_ZP_2020

Modernizacja i przebudowa Oddziałów Budynku Głównego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 09/ZP/2020

Termin składania ofert: 03.04.2020 r. godz. 11:00, otwarcie ofert godz. 11:15

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik Nr 1 do SIWZ
Załącznik Nr 2 do SIWZ
cd. Załącznik Nr 2
cd. Załącznik Nr 2
cd.Załącznik Nr 2
cd. Załącznik Nr 2
cd. Załącznik Nr 2
cd. Załącznik Nr 2
cd. Załącznik Nr 2 
cd. Załącznik Nr 2
cd. Załącznik Nr 2
cd. Załącznik Nr 2
cd. Załącznik Nr 2
cd. Załącznik Nr 2
cd. Załącznik Nr 2
cd. Załącznik Nr 2
cd. Załącznik Nr 2
cd. Załącznik Nr 2
cd. Załącznik Nr 2
cd. Załącznik Nr 2
cd. Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2 – przedmiar 
Załącznik Nr 3 i 3a do SIWZ 
Załącznik 4 do SIWZ
Załącznik Nr 5 do SIWZ
Załącznik Nr 6 do SIWZ
Załącznik Nr 7 do SIWZ

Uwaga!  Zmiana terminu składania ofert: 15.04.2020 r. godz. 13:30, otwarcie ofert godz. 14:00

ogłoszenie o zmianie
pytania
Pytania
Załącznik do pytań
Pytania

Uwaga!   Zmiana terminu składania ofert: 29.04.2020 r. godz. 13:30, otwarcie ofert 14:00

ogłoszenie o zmianie 2

Uwaga!   Zmiana terminu składania ofert: 06:05.2020 r. godz. 13:30, otwarcie ofert 14:00

ogłoszenie o zmianie 3

Uwaga!    Zmiana terminu składania ofert: 11.05.2020 r. godz. 13:30, otwarcie ofert 14:00

ogłoszenie 4
Pytania 
unieważnienie postępowania 09_ZP_2020 str