Roboty budowlane w roku 2020

 

Modernizacja i przebudowa Oddziałów Budynku Głównego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 09/ZP/2020

Termin składania ofert: 03.04.2020 r. godz. 11:00, otwarcie ofert godz. 11:15

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

cd. Załącznik Nr 2

cd. Załącznik Nr 2

cd.Załącznik Nr 2

cd. Załącznik Nr 2

cd. Załącznik Nr 2

cd. Załącznik Nr 2

cd. Załącznik Nr 2 

cd. Załącznik Nr 2

cd. Załącznik Nr 2

cd. Załącznik Nr 2

cd. Załącznik Nr 2

cd. Załącznik Nr 2

cd. Załącznik Nr 2

cd. Załącznik Nr 2

cd. Załącznik Nr 2

cd. Załącznik Nr 2

cd. Załącznik Nr 2

cd. Załącznik Nr 2

cd. Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 2 – przedmiar 

Załącznik Nr 3 i 3a do SIWZ 

Załącznik 4 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ

UWAGA! zmiana terminu składania ofert: 15.04.2020r., godz 13:30, otwarcia 14:00

ogłoszenie o zmianie

pytania

Pytania

Załącznik do pytań

Pytania

UWAGA zmiana terminu składania ofert 29.04.2020 g 13:30 otwarcia 14:00

ogłoszenie o zmianie 2

UWAGA !  zmiana terminu składania ofert 06.05.2020 r. godz. 13:30, otwarcie ofert 14:00

ogłoszenie o zmianie 3

UWAGA! zmiana gterminu składania ofert 11.05.2020r., godz. 13:30, otwarcia:14:00

ogłoszenie 4

Pytania