PROSEKTORIUM

Wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Prosektorium można uzyskać pod nr telefonu 12 386 51 55.

Znajduje się w odrębnym budynku na terenie Szpitala.

Do zadań prosektorium należy:

  1. Transport osób zmarłych z pomieszczenia post morte do chłodni.
  2. Przygotowaniem zwłok osób zmarłych do pochówku.
  3. Przechowywanie zwłok osób zmarłych w chłodni do czasu wydania ich osobom uprawnionym o pochówku.

Zwłoki osoby zmarłej w Szpitalu mogą być przechowywane w chłodni 72 godz. bezpłatnie.

Powyżej 72 godz. przechowywanie zwłok jest odpłatne zgodnie z cennikiem obowiązującym w Szpitalu.