PRACOWNIA USG

Lekarze pracujący w Pracowni

dr n.med. Marcin Graca
specjalista chirurgii ogólnej
kwalifikacje do samodzielnego wykonywania badań ultrasonograficznych w zakresie ultrasonografii ogólnej

lek. med. Miłosz Rolirad
specjalista chirurgii ogólnej

Pacjent ma prawo wyboru lekarza z usług medycznych, którego będzie korzystał.

REJESTRACJA:

Osobiście od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 18.00

Telefonicznie pod nr 12 386 5231 ewentualnie 12 386 51 11
od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 18.00

Pod tym nr telefonu można uzyskać wszelkich informacji związanych z wykonaniem badań USG – jak należy się przygotować do badania, czy podmiot który wystawił skierowanie ma zawartą umowę ze Szpitalem, ile kosztuje badanie, jakie badania można wykona, który z lekarzy w danym dniu wykonuje badanie.

Pracownia USG czynna jest:

Wtorek, piątek od godz. 9.00 do 14.00
Środa od godz. 9.00 do 14.00

Badania w pracowni wykonywane są zgodnie z obowiązującymi standardami i procedurami.

Znajduje się na parterze budynku głównego Szpitala gabinet nr 3.

Zajmuje się wykonywaniem badań USG w poszerzonym zakresie dla pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych na podstawie skierowania wydanego przez lekarza oddziału, na podstawie skierowania lekarza poradni specjalistycznej , znajdującej się w strukturze Szpitala, na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej będącej w strukturach Szpitala. Z usług Pracowni USG mogą korzystać bezpłatnie pacjenci na podstawie skierowania lekarza innego podmiotu , jeśli podmiot wystawiający skierowanie ma zawartą umowę ze Szpitalem o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pracowni.

Pacjent ma możliwości wykonania badań USG odpłatnie zgodnie z cennikiem obowiązującym w Szpitalu.

Prosimy pacjentów aby przed planowaną wizytą w Pracowni skontaktowali się z Rejestracją, celem uzyskać informację o sposobie przygotowania się do badania, jeśli nie otrzymali Państwo takiej informacji od lekarza kierującego.

Należyte przygotowanie do badania „zaoszczędzi” Państwa czas i pieniądze.

Wyniki badań wykonywanych odpłatnie pacjent ma prawo odebrać osobiście w dniu badania.

Wyniki badań pozostałych pacjentów są przekazywane do lekarza wystawiającego skierowanie.

Pacjent ma prawo za odpłatnością zgodnie z obowiązującym cennikiem otrzymać kopię opisu badania.