Centrum Radiologii i Diagnostyki Obrazowej


Kierownik Centrum Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
lek med. Roman Czekaj

Koordynator Techników Medycznych
mgr inż. Natalia Gładysz,

Inspektor Ochrony Radiologicznej
Artur Adamek


Pacjenci bez skierowania na wykonanie badania RTG nie mogą korzystać z usług Centrum Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami .

Rejestracja:
Osobiście od poniedziałku do piątku
w godz. od 7.25 do 18.00

Telefonicznie pod nr 12 386 51 49

Pod tym nr telefonu można uzyskać wszelkich informacji związanych z wykonaniem badań RTG i TK – jak należy się przygotować do badania, czy podmiot który wystawił skierowanie ma zawartą umowę ze Szpitalem, ile kosztuje badanie.

Badania ambulatoryjne w CRiDO można wykonywać od poniedziałku do piątku od godziny 7:25 do 18:00.

Badania dyżurowe w Centrum Radiologii i Diagnostyki Obrazowej wykonywane są całodobowo.

Informację o wyniku i opisie badania można uzyskać pod nr 12 386 51 49 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:25 do 18:00.

Badania w CRiDO wykonywane są zgodnie z obowiązującymi standardami i procedurami.

Pracownia RTG oraz Pracownia TK znajdują się na parterze budynku głównego Szpitala.

Centrum Radiologii i Diagnostyki Obrazowej zajmuje się wykonywaniem badań RTG i Tomografii Komputerowej dla pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych na podstawie skierowania wydanego przez lekarza oddziału.
Centrum Radiologii i Diagnostyki Obrazowej zajmuje się również wykonywaniem badań RTG na podstawie skierowania lekarza poradni specjalistycznej, znajdującej się w strukturze Szpitala, na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej będącej w strukturach Szpitala. Z badania RTG mogą korzystać bezpłatnie pacjenci na podstawie skierowania lekarza innego podmiotu, jeśli podmiot wystawiający skierowanie ma zawartą umowę ze Szpitalem o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pracowni.

Pacjent ma możliwości wykonania badań RTG odpłatnie zgodnie z cennikiem obowiązującym w Szpitalu jedynym warunkiem jest posiadanie skierowania.

CRiDO jest wyposażona w nowe aparaty RTG , środki ochrony przed promieniowaniem oraz materiały pomocnicze.

Prosimy pacjentów aby przed planowaną wizytą w Centrum Radiologii i Diagnostyki Obrazowej skontaktowali się z personelem Pracowni, celem uzyskać informację o sposobie przygotowania się do badania, jeśli nie otrzymali Państwo takiej informacji od lekarza kierującego.

Należyte przygotowanie do badania „zaoszczędzi” Państwa czas i pieniądze.

Pacjent ma prawo za odpłatnością zgodnie z obowiązującym cennikiem otrzymać kopię płytki i opisu badania.

 Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko:  

INFORMACJA