PRACOWNIA RADIOLOGICZNA

Kierownik Techników Medycznych
Elżbieta Styczeń,

Inspektor Ochrony Radiologicznej
Artur Adamek


Pacjenci bez skierowania na wykonanie badania RTG nie mogą korzystać z usług Pracowni Radiologii, zgodnie z obowiązującymi przepisami .

Rejestracja:
Osobiście od poniedziałku do piątku
w godz. od 7.25 do 19.35

Telefonicznie pod nr 12 386 51 49 całodobowo

Pod tym nr telefonu można uzyskać wszelkich informacji związanych z wykonaniem badań RTG – jak należy się przygotować do badania, czy podmiot który wystawił skierowanie ma zawartą umowę ze Szpitalem, ile kosztuje badanie.

Pracownia Radiologii czynna jest całodobowo. Badania w pracowni wykonywane są zgodnie z obowiązującymi standardami i procedurami.

Znajduje się na II piętrze budynku głównego Szpitala.

Zajmuje się wykonywaniem badań RTG dla pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych na podstawie skierowania wydanego przez lekarza oddziału, na podstawie skierowania lekarza poradni specjalistycznej, znajdującej się w strukturze Szpitala, na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej będącej w strukturach Szpitala. Z usług Pracowni Radiologii mogą korzystać bezpłatnie pacjenci na podstawie skierowania lekarza innego podmiotu, jeśli podmiot wystawiający skierowanie ma zawartą umowę ze Szpitalem o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pracowni.

Pacjent ma możliwości wykonania badań RTG odpłatnie zgodnie z cennikiem obowiązującym w Szpitalu jedynym warunkiem jest posiadanie skierowania.

Pracownia jest wyposażona w nowe aparaty RTG , środki ochrony przed promieniowaniem, oraz materiały pomocnicze.

Prosimy pacjentów aby przed planowaną wizytą w Pracowni skontaktowali się z personelem Pracowni, celem uzyskać informację o sposobie przygotowania się do badania, jeśli nie otrzymali Państwo takiej informacji od lekarza kierującego.

Należyte przygotowanie do badania „zaoszczędzi” Państwa czas i pieniądze.

Informację czy jest wynik i opis badania można uzyskać pod nr 12 386 51 49.

Wyniki badań wykonywanych odpłatnie pacjent ma prawo odebrać osobiście lub przez osobę drugą na podstawie stosownego upoważnienia.

Wyniki badań pozostałych pacjentów są przekazywane do lekarza wystawiającego skierowanie.

Pacjent ma prawo za odpłatnością zgodnie z obowiązującym cennikiem otrzymać kopię płytki i opisu badania.