PRACOWNIA ENDOSKOPOWA

Badania wykonuje:

lek med. Piotr Bąk,
specjalista chorób wewnętrznych, kursy z zakres: endoskopia przewodu pokarmowego i wykonywanie zabiegów z zakresu endoskopii diagnostycznej i operacyjnej przewodu pokarmowego.

dr n. med. Krzysztof Bucki,
specjalista chirurgii ogólnej,
certyfikat do samodzielnego wykonywania procedur endoskopowych w zakresie endoskopii diagnostycznej i operacyjnej przewodu pokarmowego, dyplom w zakresie wykonywania badan endoskopowych w zakresie kolonoskopii.

Pielęgniarki asystujące:
mgr Izabella Klimczyk – Nowak,
magister pielęgniarstwa,
kurs specjalistyczny w zakresie endoskopii.

Katarzyna Pasek
kurs specjalistyczny w zakresie endoskopii.

Rejestracja do badań kolonoskopia i gastroskopia:
Osobiście lub przez osoby upoważnione
Od poniedziałku do piątku 7:00 – 18:00

Telefoniczne pod nr 12 386 5231 ewentualnie 12 386 5111
Od poniedziałku do piątku 10:00 – 18:00


Telefonicznie można uzyskać wszelkich informacji związanych z wykonaniem badań jak należy się przygotować do badania, jakie wyniki badań należy przynieść ze sobą, ile kosztuje badanie, czy jest wynik histopatologiczny.

Pracownia Endoskopowa czynna jest:
Wtorek, czwartek od godz. 7:00 do 21:00
Badania w pracowni wykonywane są zgodnie z obowiązującymi standardami i procedurami.

Znajduje się na parterze budynku głównego Szpitala.

Zajmuje się wykonywaniem badań endoskopowych – gastroskopia, kolonoskopia dla pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych na podstawie skierowania wydanego przez lekarza oddziału, na podstawie skierowania lekarza poradni specjalistycznej, na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Pracownia posiada podpisana umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia Z usług Pracowni Endoskopowej mogą korzystać bezpłatnie pacjenci ze skierowaniem i wynikami badań. Jeden raz w miesiącu można wykonać badania w znieczuleniu, po spełnieniu wymagań tj. wykonaniu stosownych badań i braku przeciwwskazań do znieczulenia.

Pacjent ma możliwości wykonania badań w Pracowni Endoskopowej odpłatnie zgodnie z cennikiem obowiązującym w Szpitalu.

Wyniki badań wykonywanych odpłatnie, wykonanych na podstawie skierowania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, lekarza specjalistę innej placówki niż placówka będąca w strukturze Szpitala, pacjent ma prawo odebrać osobiście, lub przez osobę drugą na podstawie stosownego upoważnienia.

Wyniki badań pozostałych pacjentów są przekazywane do lekarza wystawiającego skierowanie.

Pacjent ma prawo za odpłatnością zgodnie z obowiązującym cennikiem otrzymać kopię opisu badania i wyników histopatologicznych.