PRACOWNIA EKG

Badania wykonuje:
mgr Jolanta Czajka
technik elektroradiologii,

Marzena Mierzwa,
kurs specjalistyczny w zakresie wykonywanie i interpretacja zapisu EKG

Opisy wyników badań wykonuje:
lek. med. Grzegorz Okularczyk,
specjalista chorób wewnętrznych.

Pracownia EKG czynna jest:
Od poniedziałku do piątku w godz. 7:25 do 14:00.
Badania w pracowni wykonywane są zgodnie z obowiązującymi standardami i procedurami.

Rejestracja:
Osobiście lub przez osoby upoważnione
od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 14:35

Telefoniczne pod nr 12 386 51 39
od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 14:35

Pod tym nr telefonu można uzyskać wszelkich informacji związanych z wykonaniem badania EKG, czy podmiot który wystawił skierowanie ma zawartą umowę ze Szpitalem, ile kosztuje badanie, czy jest opis badania.

Znajduje się na II piętrze budynku głównego Szpitala.

Zajmuje się wykonywaniem badań EKG dla pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych na podstawie skierowania wydanego przez lekarza oddziału, na podstawie skierowania lekarza poradni specjalistycznej, znajdującej się w strukturze Szpitala, na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej będącej w strukturach Szpitala. Z usług Pracowni EKG mogą korzystać bezpłatnie pacjenci na podstawie skierowania lekarza innego podmiotu, jeśli podmiot wystawiający skierowanie ma zawartą umowę ze Szpitalem o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pracowni.

Pacjent ma możliwości wykonania badań EKG odpłatnie zgodnie z cennikiem obowiązującym w Szpitalu.

Wyniki badań wykonywanych odpłatnie pacjent ma prawo odebrać osobiście, lub przez osobę drugą na podstawie stosownego upoważnienia.

Wyniki badań pozostałych pacjentów są przekazywane do lekarza wystawiającego skierowanie.

Pacjent ma prawo za odpłatnością zgodnie z obowiązującym cennikiem otrzymać kopię opisu badania.