Punkt poboru – parter budynek główny szpitala
Laboratorium – I piętro budynek główny szpitala

Punkt poboru
tel. 12 386 51 29
Kierownik
tel. 12 386 51 55

CENTRALNE LABORATORIUM

Kierownik Centralnego Laboratorium
mgr Urszula Ptak
specjalista analityki medycznej


PUNKT POBORU

Punkt pobrania krwi znajduje się na parterze budynku głównego Szpitala.

Godziny funkcjonowania Punktu pobrań:
Poniedziałek – Piątek
godz. 7.30 – 14.00

Rejestracja do Punktu pobrań:
Poniedziałek – Piątek
godz. 7.30 – 13.30

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA

Informacje związane z przygotowaniem pacjenta i wykonywaniem badań można uzyskać pod numerem telefonu 12 386 51 29 lub 12 386 51 46.

Prosimy pacjentów aby przed planowaną wizytą skontaktowali się z personelem Centralnego Laboratorium, celem uzyskać informację o sposobie przygotowania się do badania, jeśli nie otrzymali Państwo takiej informacji od lekarza kierującego.
Należyte przygotowanie do badania „zaoszczędzi” Państwa czas i pieniądze.

Informacja o badaniach bakteriologicznych i sposobie przygotowania pacjenta pod numerem telefonu 12 386 52 02.

ODBIÓR WYNIKÓW

Odbiór wyników w rejestracji punktu pobrań:
Poniedziałek – piątek
godz. 7.30 – 12.00 oraz 13.00 – 14.00.

Wyniki badań wykonywanych odpłatnie pacjent ma prawo odebrać osobiście lub przez osobę drugą na podstawie stosownego upoważnienia.

Wyniki badań pozostałych pacjentów w wersji elektronicznej lub papierowej są przekazywane do lekarza wystawiającego skierowanie.

Pacjent ma prawo za odpłatnością zgodnie z obowiązującym cennikiem otrzymać kopię wyników badań. 

Pacjent ma możliwość sprawdzenia wyników on-line. Podczas rejestracji pacjent winien wyrazić chęć skorzystania z elektronicznego dostępu do badań – otrzyma wówczas pisemną instrukcję postępowania.

Informację odnośnie tego czy wynik badania jest już gotowy można uzyskać pod nr 12 386 51 46.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

W skład Centralnego Laboratorium wchodzą następujące pracownie:

  • Pracownia Analityki Ogólnej
  • Pracownia Hematologii i Koagulologii
  • Pracownia Biochemii
  • Pracownia Immunologii
  • Pracownia Serologii Transfuzjologicznej
  • Pracownia Bakteriologiczna

Centralne Laboratorium zajmuje się wykonywaniem badań dla pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych na podstawie skierowania wydanego przez lekarza oddziału, na podstawie skierowania lekarza poradni specjalistycznej, znajdującej się w strukturze Szpitala, na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej będącej w strukturach Szpitala. Z usług Centralnego Laboratorium mogą korzystać bezpłatnie pacjenci na podstawie skierowania lekarza innego podmiotu, jeśli podmiot wystawiający skierowanie ma zawartą umowę ze Szpitalem o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie centralnego laboratorium.

Pacjent ma możliwości wykonania badań odpłatnie zgodnie z cennikiem obowiązującym w Szpitalu.

W Centralnym Laboratorium wykonywane są miedzy innymi badania:
morfologii, rozmazów krwi obwodowej, biochemiczne, hormonalne, ogólne moczu, kału, markerów nowotworowych, zakresu zakażeń, diagnostyki sepsy, grupy krwi dla dorosłych i noworodków, próby zgodności krwi oraz badania alergenów pokarmowych i wziewnych.

Centralne Laboratorium jest wyposażone w nowoczesny sprzęt diagnostyczny, umożliwiający wykonywanie badań z zakresu analityki, biochemii, immunochemii, mikrobiologii, alergologii.

Badania w Centralnym Laboratorium wykonywane są zgodnie z obowiązującymi standardami i procedurami przez wykwalifikowany zespół diagnostów i techników.

Laboratorium bierze udział w krajowych i międzynarodowych programach kontroli jakości badań uzyskując stosowne certyfikaty.