CENTRALNE LABORATORIUM

Kierownik Centralnego Laboratorium
mgr Urszula Ptak
specjalista analityki medycznej
nr telefonu 12 386 51 55

Punkt pobrania krwi znajduje się na parterze budynku głównego Szpitala.
Punkt pobrań czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 12.00,
Rejestracja punktu pobrań czynna od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 12.00,  
Telefon kontaktowy 12 386 51 29
Pod tym nr telefonu można uzyskać wszelkich informacji związanych z wykonaniem badań.

Znajduje się na 1 piętrze budynku głównego Szpitala.

W skład Centralnego Laboratorium wchodzą następujące pracownie:

  1. Pracownia Analityki Ogólnej
  2. Pracownia Hematologii i Koagulologii
  3. Pracownia Biochemii
  4. Pracownia Immunologii
  5. Pracownia Serologii Transfuzjologicznej

Centralne Laboratorium zajmuje się wykonywaniem badań dla pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych na podstawie skierowania wydanego przez lekarza oddziału, na podstawie skierowania lekarza poradni specjalistycznej , znajdującej się w strukturze Szpitala, na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej będącej w strukturach Szpitala. Z usług Centralnego Laboratorium mogą korzystać bezpłatnie pacjenci na podstawie skierowania lekarza innego podmiotu, jeśli podmiot wystawiający skierowanie ma zawartą umowę ze Szpitalem o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie centralnego laboratorium.

Pacjent ma możliwości wykonania badań odpłatnie zgodnie z cennikiem obowiązującym w Szpitalu.

W Centralnym Laboratorium wykonywane są miedzy innymi badania:

morfologii, rozmazów krwi obwodowej, biochemiczne, hormonalne, ogólne moczu, kału, markerów nowotworowych, zakresu zakażeń, diagnostyki sepsy, grupy krwi dla dorosłych i noworodków oraz próby zgodności krwi

Badania w Centralnym Laboratorium wykonywane są zgodnie z obowiązującymi standardami i procedurami.

Prosimy pacjentów aby przed planowaną wizytą skontaktowali się z personelem Centralnego Laboratorium, celem uzyskać informację o sposobie przygotowania się do badania, jeśli nie otrzymali Państwo takiej informacji od lekarza kierującego.

Należyte przygotowanie do badania „zaoszczędzi” Państwa czas i pieniądze.

Informację czy jest wynik badania można uzyskać pod nr 12 386 51 46

Odbiór wyników w rejestracji punktu pobrań od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 12.00 oraz od godz.13.00 do 14.00.

Wyniki badań wykonywanych odpłatnie pacjent ma prawo odebrać osobiście lub przez osobę drugą na podstawie stosownego upoważnienia.

Wyniki badań pozostałych pacjentów są przekazywane do lekarza wystawiającego skierowanie.

Pacjent ma prawo za odpłatnością zgodnie z obowiązującym cennikiem otrzymać kopię wyników badań.