2018

 

Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 01/ZP/2018

Termin składania ofert: 26.01.2018 r. godz. 11:30

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy 1

Projekt umowy 2