2018

Dostawa do Apteki szpitalnej produktów leczniczych i wyrobów medycznych

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy:10/ZP/2018

Termin składania ofert: 24.05.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie

SIWZ, Załącznik Nr 1 i 4

Załącznik Nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 3 do SIWZ JEDZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ - Projekt umowy

Załącznik Nr 6 do SIWZ -(wzór) Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

 

Dostawa aparatury artroskopowo-laparoskopowej jako rozbudowa i uzupełnienie istniejącej aparatury

w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy:09/ZP/2018

Termin składania ofert: 05.04.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie

SIWZ, Załącznik Nr 1, 3, 3a

Załącznik Nr 2 do SIWZ

c.d. Załącznika Nr 2 do SIWZ

Projekt umowy

 UWAGA! Zmiana terminu składania ofert do dnia 10.04.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12.00 

Zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania

 Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

 

Dostawa odczynników do analizatora koagulologicznego Bioksel 6000, dostawa zestawów diagnostycznych, jednorazowych plastikowych artykułów laboratoryjnych oraz dostawa odczynników do analizatorów PENTRA 60 C+ i PENTRA XL80.

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 08/ZP/2018

Termin składania ofert: 04.04.2018 r. godz. 11:30

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Pytania 

 Pytania 2 

 Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

Wybór oferty

 Dostawa do magazynu apteki szpitalnej materiałów opatrunkowych, produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 05/ZP/2018

Termin składania ofert: 22.02.2018 r. godz. 11:30

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Projekt umowy 2

Pytania

Pytanie 2

Pakiet 1 załącznik do pytań 

 UWAGA! Zmiana terminu składania ofert do dnia 23.02.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12.00

Ogloszenie o zmianie ogloszenia

Zmiana SIWZ

Pytania 3

 Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert 

Wybór oferty

 

 

Dostawa podłoży do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych wraz z dzierżawą aparatu i testów identyfikacyjnych i testów do oznaczania lekowrażliwości w MIC i SIR oraz materiałów zużywalnych do automatycznego analizatora bakteriologicznego wraz z dzierżawą analizatora 

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 04/ZP/2018

Termin składania ofert: 16.02.2018 r. godz. 11:30

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia Pakiet I

Pakiet I c. d.

Opis przedmiotu zamówienia Pakiet II

Pakiet II c. d.

Projekt umowy

Projekt umowy 2

 UWAGA! Zmiana terminu składania ofert do dnia 20.02.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12.00 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana SIWZ

Pytania

 Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie zlożonych ofert

Wybór oferty 

 

Dostawa produktów leczniczych w ramach programu lekowego WZW.

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 03/ZP/2018

Termin składania ofert: 09.02.2018 r. godz. 11:30

Ogloszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

 Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

 Wybór oferty

 

Dostawa oprzyrządowania do Diatermii, implantow do zabiegów urazowo-ortopedycznych oraz narzędzi chirurgicznych.

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 02/ZP/2018

Termin składania ofert: 08.02.2018 r. godz. 11:30

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia pakiet I i V

Opis przedmiotu zamówienia pakiety II-IV

Projekt umowy 1

Projekt umowy 2

 UWAGA! Zmiana terminu składania ofert do dnia 14.02.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12.00

Ogloszenie o zmianie ogłoszenia

 Pytania

UWAGA !  Przedłużenie terminu składania ofert do dnia 15.02.2018 r. godz.11:30, otwarcie ofert godz.12:00

Uzupełnienie odpowiedzi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Aktualne pakiety

Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

Wybór oferty 

 

Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 01/ZP/2018

Termin składania ofert: 26.01.2018 r. godz. 11:30

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy 1

Projekt umowy 2

Pytania 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

Pakiet 1

Pakiet 1a

Pytania 2

Informacja z otwrcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

 Wybór oferty