Budynek Oddziału Pulmonologii

parterRejestracja telefoniczna

12 386 51 94lub pocztą elektroniczną:
rejestracja@spzoz.proszowice.pl


Lekarze pracujący w Poradni

 

dr n. med. Wojciech Skucha


specjalista chorób wewnętrznych
specjalista chorób płuc

 

lek. med. Małgorzata Szadkowska – Bach


specjalista chorób wewnętrznych
specjalista chorób płuc

 

lek. med. Joanna Chamera


specjalista chorób wewnętrznych
specjalista chorób płuc

 

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc zajmuje się prewencją i wczesnym wykrywaniem chorób płuc, w tym gruźlicy i nowotworów, diagnostyką i leczeniem pacjentów z chorobami płuc, prowadzeniem oświaty zdrowotnej wśród pacjentów, opieką poszpitalną w stosunku do pacjentów z przewlekłymi chorobami płuc i oskrzeli.

Jak zarejestrować się do Poradni?

Osobiście od godz. 7:00 do godz. 18:00 od poniedziałku do piątku w głównym budynku, na parterze


Telefonicznie pod nr 12 386 52 31 od  10:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku


Drogą elektroniczną do wszystkich poradni, adres: rejestracja@spzoz.proszowice.pl


Dokumenty potrzebne przy rejestracji osobistej

  • dowód osobisty,
  • skierowanie do poradni specjalistycznej

Wszelkie informacje dotyczące dni i godzin przyjęć lekarzy można uzyskać podczas rejestracji.