Rejestracja telefoniczna

12 287 48 18 w godzinach od 8.00 do 15.00


Lekarz pracujący w Poradni

dr n. med. Feliks Orchowski

specjalista chirurgii ogólnej, specjalista kardiochirurgii

Poradnia Chirurgiczna zajmuje się prewencją i wczesnym wykrywaniem chorób przewodu pokarmowego, diagnostyką
i leczeniem pacjentów w zakresie chirurgii ogólnej, opieką poszpitalną nad pacjentami po zabiegach operacyjnych, wykonywaniem zabiegów operacyjnych w zakresie „małej chirurgii”, prowadzeniem oświaty zdrowotnej wśród pacjentów. Realizuje pakiet onkologiczny w zakresie diagnostyki nowotworowej.

Jak zarejestrować się do Poradni?

Osobiście od godz. 8:00 do godz. 15:00 od poniedziałku do piątku w ośrodku zdrowia w Wawrzeńczycach. 

Telefonicznie pod nr 12 287 48 18 w godzinach od 8:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku.


Dokumenty potrzebne przy rejestracji osobistej

  • dowód osobisty,
  • skierowanie do poradni specjalistycznej.