NASZE OŚRODKI ZDROWIA:

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Rodzinnie-Centrum-Zdrowia-1.png

📧REJESTRACJA ELEKTRONICZNA DO LEKARZY POZ (kliknij tutaj): E-Rejestracja

Informacja dla pacjentów POZ – standard organizacyjny teleporad

Zapraszamy wszystkich pacjentów do korzystania z bezpłatnej opieki lekarskiej, pielęgniarskiej oraz położnych w naszych placówkach podstawowej opieki zdrowotnej. Zapewniamy opiekę dla dzieci oraz osób dorosłych.

Aby zostać naszym pacjentem należy złożyć osobiście deklarację wyboru w rejestracji wybranego ośrodka zdrowia !!! (poniżej znajdziesz wzory deklaracji do pobrania i wydrukowania)

Świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

Świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej obejmują m. in.:

  • udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nieobrazowej,
  • wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta,
  • orzekanie o stanie zdrowia,
  • profilaktykę chorób, szczepienia ochronne,
  • inne świadczenia wynikające z potrzeb populacji objętej opieką, w tym: kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne, kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe,
  • opiekę koordynowaną polegającą na diagnozowaniu i leczeniu chorób serca, cukrzycy i chorób płuc.

Gabinet pielęgniarki POZ i Gabinet zabiegowy

  • wykonywanie zabiegów i zleceń lekarskich w warunkach ambulatoryjnych, a w przypadkach uzasadnionych medycznie wizyty w domu pacjenta,
  • pobieranie materiału do badań diagnostycznych,
  • umawianie i wykonywanie badań metodą holter EKG i holter RR, EKG spoczynkowego,
  • realizacja szczepień ochronnych,

Uwaga! Przed każdym szczepieniem, bez względu na wiek osoby szczepionej, obowiązkowa jest wizyta lekarska (w dniu przewidywanego terminu szczepienia).

Gabinet położnej POZ

Świadczenia położnej POZ obejmują wizyty realizowane w warunkach ambulatoryjnych (w przychodni), wizyty w domach pacjentek, edukację przedporodową dla kobiet ciężarnych od 21 tygodnia ciąży oraz opiekę nad noworodkami.