ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY Z PODODDZIAŁEM IOM, PODODDZIAŁEM ZAKAŹNYM, PODODDZIAŁEM KARDIOLOGII, PODODDZIAŁEM GERIATRII

Kierujący oddziałem:
lek. med. Przemysław Grudzień
specjalista chorób wewnętrznych
specjalista kardiologii
tel. 12 386 51 54

p. o. Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr piel. Izabela Mykała

tel. 12 386 51 66

Kontakt z Oddziałem:
tel. 12 386 51 65 – sekretariat
tel. 12 386 51 67 – dyżurka lekarska
tel. 12 386 51 64 – dyżurka pielęgniarska odcinek męski
tel. 12 386 51 69 – dyżurka pielęgniarska odcinek kobiecy
tel. 12 386 51 70  – dyżurka pielęgniarska odcinek Intensywnej Opieki Medycznej

Oddział zlokalizowany jest na  II piętrze budynku głównego Szpitala. Oddział  dysponuje  55  łóżkami, w tym 8 monitorowanych  łóżek  Intensywnej Opieki Medycznej. Zapewniamy opiekę diagnostyczną  i terapeutyczną w zakresie chorób wewnętrznych szczególnie w zakresie leczenie: chorób układu krążenia (choroba wieńcowa, zaburzenia rytmu serca), cukrzycy, chorób metabolicznych, chorób przewodu pokarmowego.

W Oddziale pracuje wykwalifikowana i  doświadczona  kadra: lekarska, pielęgniarska, można korzystać z porady dietetyczki, jest prowadzona rehabilitacja pacjentów. Personel stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach, szkoleniach, sympozjach.

Nasi pacjenci są diagnozowani i leczeni zgodnie z obowiązującymi  standardami medycznymi.

W Oddziale funkcjonuje pracownia EKG; wykonujemy badania: Echo serca, EKG metodą Holtera, pomiar ciśnienia tętniczego krwi  metodą Holtera, próby wysiłkowej na bieżni. Oddział współpracuje z innymi pracowniami Szpitala, co pozwala na korzystanie ze znacznie poszerzonej diagnostyki, dotyczy to: diagnostyki radiologicznej w ramach której  wykonujemy badania:  RTG, TK, USG w tym badania przepływów żylnych, diagnostyki endoskopowej wykonując badania: gastroskopii, kolonoskopii, również w znieczuleniu ogólnym pacjentom wymagającym takiego znieczulenia w trudnych przypadkach. Prowadzimy  kompleksową diagnostykę laboratoryjną  w tym  mikrobiologiczną. Oddział świadczy usługi dla pozostałych Oddziałów szpitalnych, a także dla pacjentów ambulatoryjnych. Pacjenci Oddziału  w razie potrzeby są konsultowani przez specjalistów w zakresie chirurgii ogólnej i urazowej, neurologii, anestezjologii, laryngologii, okulistyki, urologii, pulmonologii, reumatologii, ginekologii, psychiatrii oraz dermatologii.

Całodobowo Oddział współpracuje z Kliniką Kardiologii i Kardiochirurgii w Krakowie.

Rocznie hospitalizujemy około 1700 pacjentów.

Oddział posiada akredytację na kształcenie i specjalizację lekarzy w zakresie Chorób Wewnętrznych.