ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY I NOWORODKÓW

Kierujący oddziałem:
lek.med. Michał Kwiatkowski
specjalista ds. położnictwa i ginekologii
tel. 12 386 51 53  

Położna Oddziałowa:
Izabela Baran

tel. 12 386 52 54

Lekarze:

lek.med. Anna Lisiewicz

lek.med. Małgorzata Wtorek-Golowska

lek.med. Adam Ciepielewski

lek. med Krzysztof Kij

Kontakt z Oddziałem:
Dyżurka lekarska
tel. 12 386 51 82
Dyżurka pielęgniarska
tel. 12 386 51 81

Położne:

Marzena Ryńca

Jolanta Bruździak

Anna Szymańska

Monika Sobieraj

Lucyna Ziarko

Beata Kapłon

Agata Krzemień

Barbara Galwas

Aleksandra Filipowska

Aneta Tkaczyk

Aneta Kumorek

Teresa Dulewicz

Katarzyna Banaszek

Elżbieta Miłek

Agata Walczyk

Marzena Duś

Grażyna Derela

Agnieszka Gosławska

Agata Rakoczy