ODDZIAŁ DZIECIĘCY Z PODODDZIAŁEM ALERGOLOGII I PULMUNOLOGII

Ordynator:
lek. med. Maria Kościelniak
specjalista pediatrii
tel. 12 386 51 56

lek. med. Agnieszka Morańda
alergolog, specjalista pediatrii

p. o. Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr piel. Katarzyna Drzyzga
Specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
tel. 12 386 51 38

Kontakt z Oddziałem:
tel. 12 386 51 41 – sekretariat
tel. 12 386 51 42 – dyżurka lekarska
tel. 12 386 51 38 – dyżurka pielęgniarska

Oddział zlokalizowany jest na I piętrze budynku głównego Szpitala. Oddział dysponuje 25 łóżkami, z 1 monitorowanym łóżkiem Intensywnej Opieki Medycznej. Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów od 1 miesiąca do 18 roku życia.

Zapewniamy opiekę diagnostyczną i terapeutyczną, leczymy pacjentów ze schorzeniami: układu oddechowego, przewodu pokarmowego, nefrologicznymi, neurologicznymi, kardiologicznymi, endokrynologicznymi, układowymi i innymi. Sale dla dzieci młodszych i starszych są dwu i trzyosobowe, dla noworodków jedno i dwuosobowe z możliwością pobytu opiekuna. W Oddziale jest świetlica gdzie dzieci mogą się bawić.

W Oddziale pracuje wykwalifikowany i doświadczony zespół lekarzy i pielęgniarek  

Nasi pacjenci są diagnozowani i leczeni zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi.

Oddział współpracuje z innymi pracowniami Szpitala, co pozwala na korzystanie ze znacznie poszerzonej diagnostyki, dotyczy to: diagnostyki radiologicznej wykonujemy badania RTG, TK, badań USG, Echo serca, EKG, wykonujemy badania endoskopowe przewodu pokarmowego u dzieci starszych. Prowadzimy kompleksową diagnostykę laboratoryjną w tym mikrobiologiczną. Pacjenci Oddziału w razie potrzeby są konsultowani przez specjalistów w zakresie chirurgii dziecięcej, neurologii, anestezjologii, laryngologii, okulistyki, pulmonologii, ginekologii, dermatologii, psychiatrii.

Całodobowo Oddział współpracuje z Ośrodkami o wyższym stopniu referencji w Krakowie.

Rocznie hospitalizujemy około 700 pacjentów.

Oddział posiada akredytację na kształcenie i specjalizację lekarzy w zakresie Pediatrii.