ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ Z PODODDZIAŁEM ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU

p.o. Ordynatora oddziału:
lek. med. Stanisław Rzucidło
specjalista chirurgii ogólnej
specjalista ortopedii  i traumatologii
tel. 12 386 51 50


Koordynator Pododdziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu:
dr n. med. Witold Mierniczek
specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu  


Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr piel. Edyta Stępień
specjalista pielęgniarstwa  chirurgicznego
tel. 12 386 51 88  


Kontakt z Oddziałem:
tel. 12 386 51 88 – sekretariat
tel. 12 386 51 89 – dyżurka lekarska
tel. 12 386 51 86 – dyżurka pielęgniarska odcinek męski
tel. 12 386 51 87 – dyżurka pielęgniarska odcinek kobiecy
tel. 12 386 51 83 – dyżurka pielęgniarska  odcinek pooperacyjny

Oddział zlokalizowany jest na IV piętrze budynku głównego Szpitala. Oddział dysponuje 55 łóżkami, z odcinkiem pooperacyjnym i 2 monitorowanymi łóżkami  Intensywnej Opieki Medycznej. Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorych z zakresu chirurgii ogólnej, gastroenterologicznej, onkologicznej oraz urazowo ortopedycznej.

Zapewniamy opiekę diagnostyczną i terapeutyczną. Wykonujemy zabiegi operacyjne z ostrymi schorzeniami jamy brzusznej: zapalenie wyrostka robaczkowego, pęcherzyka żółciowego, niedrożności przewodu pokarmowego, perforacji żołądka, jelita i inne. Wykonujemy zabiegi operacyjne pacjentów ze schorzeniami przewodu pokarmowego metodą klasyczną i laparoskopowo. Wykonujemy również specjalistyczne zabiegi operacyjne  w zakresie: operacji tarczycy użyciem neuromonitoringu, żylaków kończyn dolnych, zabiegi związane z  wykonaniem przetoki tętniczo – żylnej  dla osób wymagających dializy. Zabiegi operacyjne wykonujemy  w nowocześnie wyposażonym Bloku Operacyjnym. Wykonujemy zabiegi chirurgii małoinwazyjnej, takie jak: polipektomia, mukozektomia i dysekcja endoskopowa, endoskopowe tamowanie krwawień z górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, endoskopową ablację guza jelita grubego, oraz rekanalizację zwężeń nowotworowych, poszerzenie zwężeń górnego i dolnego odcinaka przewodu pokarmowego, endoskopowe odbarczanie i protezowanie dróg żółciowych, endoskopowe założenie PEG, ligację  żylaków przełyku.

Oddział ściśle współpracuje z Pracownią Badan Endoskopowych co daje możliwość kompleksowej diagnostyki przewodu pokarmowego (gastroskopia, duodenoskopia, kolonoskopia, sigmoidoskopia, rektoskopia, anoskopia). Wykonujemy badania górnego i  dolnego odcinka przewodu pokarmowego w znieczuleniu ogólnym u pacjentów wymagających takiego znieczulenia w trudnych diagnostycznie i terapeutycznie przypadkach. Wykonujemy zabiegi operacyjne u chorych  z potwierdzoną chorobą nowotworową w zakresie: tarczycy, żołądka, jelita cienkiego, jelita grubego, pęcherzyka żółciowego, przestrzeni zaotrzewnowej Ściśle współpracujemy z Ośrodkami Onkologicznymi, Radio i Chemioterapii w ramach pakietu onkologicznego.

W Naszym Oddziale wykonujemy również:

  • zabiegi w zakresie leczenia obrażeń  narządu ruchu z zastosowaniem nowoczesnych metod zespoleń złamań
  • zabiegi artroskopii leczniczej i diagnostycznej
  • zabiegi artroskopii rekonstrukcyjnej z użyciem implantów mocujących
  • zabiegi na tkankach miękkich (m.in.  cieśni  nadgarstka)
  • zabiegi korekcyjne deformacji palców stóp  z dobraną indywidualnie metodą operacji

W Oddziale pracuje wykwalifikowany i doświadczony zespół zespól lekarzy i pielęgniarek, jest prowadzona również rehabilitacja pacjentów. Personel Oddziału stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach, sympozjach i kongresach.  

Nasi pacjenci są diagnozowani i leczeni zgodnie z obowiązującymi  standardami medycznymi.

Oddział współpracuje z innymi pracowniami Szpitala, co pozwala na korzystanie ze znacznie  poszerzonej diagnostyki, dotyczy to: diagnostyki  radiologicznej wykonujemy badania RTG, TK, badań USG, USG Doppler. Prowadzimy  kompleksową diagnostykę laboratoryjną  w tym  mikrobiologiczną. Oddział świadczy usługi dla pozostałych Oddziałów szpitalnych, a także dla pacjentów ambulatoryjnych. Pacjenci Oddziału w razie potrzeby są konsultowani przez specjalistów w zakresie chorób wewnętrznych, neurologii, anestezjologii, laryngologii, okulistyki, urologii, pulmonologii, reumatologii, ginekologii, psychiatrii oraz dermatologii.

Całodobowo Oddział współpracuje z  Ośrodkami o wyższym stopniu referencji w Krakowie.

Rocznie hospitalizujemy około 2000 pacjentów wykonując ok. 1500 zabiegów operacyjnych.

Oddział świadczy usługi całodobowo, ściśle współpracuje z Ambulatorium Chirurgicznym Izby Przyjęć.

Oddział posiada akredytację na kształcenie i specjalizację lekarzy w zakresie Chirurgii Ogólnej.