ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

p.o. Kierujący Oddziałem:
Lek. med. Agata Pilszak
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
tel. 12 386 52 47  

p.o. Pielęgniarki Oddziałowej:
Maria Adamczyk,
specjalista pielęgniarstwa w anestezjologii i intensywnej terapii
tel. 12 386 51 90

Kontakt z Oddziałem:
Dyżurka lekarska
tel. 12 386 52 47
Dyżurka pielęgniarska
tel. 12 386 51 90

Oddział zlokalizowany jest na  IV piętrze budynku głównego Szpitala. Oddział dysponuje 6 łóżkami, wyposażonymi w sprzęt monitorujący i wspomagający parametry życiowe pacjentów. Pacjenci oddziału są otoczeni szczególną opieką przez doświadczony i posiadający wysokie kwalifikacje personel lekarski i pielęgniarski. Sprzęt medyczny, który jest na wyposażeniu Oddziału pozwala na monitorowanie licznych funkcji życiowych pacjentów. W terapii pacjentów stosujemy nowoczesne metody i leki.     

Nasi pacjenci są diagnozowani i leczeni zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi.

Oddział współpracuje z innymi pracowniami Szpitala, co pozwala na korzystanie ze znacznie  poszerzonej diagnostyki, dotyczy to: diagnostyki  radiologicznej wykonujemy badania: RTG, TK, USG, diagnostyki endoskopowej wykonujemy badania: gastroskopii, kolonoskopii, bronchoskopii. Prowadzimy kompleksową diagnostykę laboratoryjną w tym  mikrobiologiczną. Oddział świadczy usługi w zakresie anestezjologii dla Oddziałów zabiegowych Szpitala, W Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii są hospitalizowani chorzy z powodu niewydolności krążenia, niewydolności oddechowej, urazów wielonarządowych i czaszkowo- mózgowych ,wstrząsów, zaburzeń równowagi kwasowo- zasadowej, obrzęku płuc, pacjenci po wypadkach. Lekarze anestezjolodzy wykonują zabiegi założenia portów naczyniowych. Pacjenci Oddziału  w razie potrzeby są konsultowani przez specjalistów w zakresie chirurgii, neurologii, laryngologii, okulistyki, urologii, pulmonologii, psychiatrii.

Całodobowo Oddział współpracuje ze Stacją dializ, oraz Ośrodkami o wyższym stopniu referencyjności w Krakowie

Rocznie hospitalizujemy  około 130 pacjentów.

tablica oiom