IZBA PRZYJĘĆ

Kierujący Izbą Przyjęć:
dr n. med. Aleksandra Kamenczak

Pielęgniarka Oddziałowa:
Specjalista Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki mgr piel. Agnieszka Pietras

tel. 12 386 52 44

Kontakt z Izbą Przyjęć:
Gabinet lekarski
tel. 12 386 51 14

Dyżurka pielęgniarska
tel. 12 386 51 22

Izba Przyjęć mieści się na parterze budynku głównego Szpitala.

Do obowiązku Izby Przyjęć należy:

  • udzielanie świadczeń zdrowotnych, polegających na przyjęciu, wstępnej diagnostyce, leczeniu pacjentów w stanach nagłych zachorowań, zatruć oraz urazów u dorosłych i dzieci przywożonych przez zespoły ratownictwa medycznego, lub zgłaszających się samodzielnie.
  • zabezpieczenie medyczne pacjentów oraz organizacja transportu do innych podmiotów leczniczych w razie konieczności leczenia specjalistycznego w Ośrodkach o wyższym stopniu referencji.
  • udzielanie świadczeń zdrowotnych poszkodowanym w wypadkach,
  • przyjęcie pacjenta do Szpitala, wykonanie wstępnych badań, założenie dokumentacji medycznej,
  • udzielanie porad ambulatoryjnych pacjentom nie wymagającym hospitalizacji w następujących ambulatoriach: internistycznym, chirurgicznym, pediatrycznym, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Izba Przyjęć funkcjonuje w systemie 24 godzinnym w zakresie ambulatorium internistycznego, w zakresie ambulatorium chirurgicznego w dni robocze od godz. 15 w dni wolne od pracy całodobowo. W zakresie nocnej i świątecznej opieki medycznej w dni robocze od godz. 18 w dni wolne od pracy całodobowo, ambulatorium pediatryczne funkcjonuje w dni robocze od godz. 18,00 do godz. 22,00 w dni świąteczne i wolne od pracy od godz. 8,00 do 12,00 oraz od godz. 18,00 do godz. 22,00, w stanach zagrożenia życia dziecka całodobowo.

W godzinach pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej tzw. Ośrodków Zdrowia, Izb Przyjęć nie udziela świadczeń zdrowotnych dla pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej, chyba ,że stan zdrowia pacjenta zagraża życiu.

W Izbie Przyjęć pracuje doświadczona kadra: lekarska, pielęgniarska.

Nasi pacjenci są diagnozowani i leczeni zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi..

Lekarze Izby współpracują z pracowniami Szpitala, co pozwala na korzystanie ze znacznie poszerzonej diagnostyki, dotyczy to: diagnostyki radiologicznej wykonujemy badania RTG, TK, badań USG w tym badań naczyniowych, diagnostyki endoskopowej w razie krwawienia z przewodu pokarmowego. Prowadzimy kompleksową diagnostykę laboratoryjną w tym mikrobiologiczną. Pacjenci Izby Przyjęć w razie potrzeby są konsultowani przez specjalistów w zakresie chirurgii, neurologii, anestezjologii, laryngologii, okulistyki, urologii, pulmonologii, ginekologii, psychiatrii, chorób zakaźnych, pediatrii .

Pacjent planowy trafiający do Izby Przyjęć ze skierowaniem do Szpitala wystawionym przez lekarza POZ lub specjalistę winien mieć ze sobą wyniki badań, to pozwoli na znaczne skrócenie czasu przyjęcie pacjenta do Szpitala i wdrożenie leczenia.

Jeśli pacjent przychodzący do Izby Przyjęć wymaga całkowitej diagnostyki, nie posiada wyników badań, czas pobytu pacjenta w Izbie Przyjęć może wynieś nawet do kilku godzin.

Pacjenci w stanach zagrożenia życia są przyjmowani bez czasu oczekiwania.

Całodobowo Izba Przyjęć współpracuje z Ośrodkami o wyższym stopniu referencji w Krakowie.