ODDZIAŁ KLINICZNY CHORÓB ZAKAŹNYCHBudynek Oddziału Chorób Zakaźnych
II piętro

Sekretariat
tel. 12 386 52 10
Dyżurka lekarska
tel. 12 386 52 11
Dyżurka pielęgniarska
tel. 12 386 51 60

Nasz zespół:

Kierujący Oddziałem:
lek. med. Zbigniew Jurek
specjalista chorób wewnętrznych i zakaźnych


p. o. Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr piel. Bożena Sędek
specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej


Oddział mieści na II piętrze w odrębnym budynku na terenie Szpitala, zgodnie z wymogami ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu  chorób zakaźnych u ludzi. Sale na Oddziale są  dwu lub trzyosobowe z własnym węzłem sanitarnym.

Zapewniamy opiekę diagnostyczną i terapeutyczną w zakresie chorób zakaźnych, odzwierzęcych i pasożytniczych. Oddział prowadzi diagnostykę i leczenie: zapaleń wątroby w tym leczenie przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby Typu B i C w ramach programów lekowych, ostrych i przewlekłych biegunek, chorób przenoszonych przez kleszcze, neuroinfekcji, stanów gorączkowych. 

W Oddziale pracuje doświadczona  kadra: lekarska, pielęgniarska, można korzystać z porady dietetyczki, jest prowadzona rehabilitacja pacjentów.

Nasi pacjenci są diagnozowani i leczeni zgodnie z obowiązującymi  standardami medycznymi.

Oddział współpracuje z innymi pracowniami Szpitala, co pozwala na korzystanie ze znacznie  poszerzonej diagnostyki, dotyczy to: diagnostyki  radiologicznej wykonujemy badania RTG, TK, badań USG w pełnym zakresie, diagnostyki endoskopowej wykonując badania gastroskopii, kolonoskopii, również w znieczuleniu ogólnym pacjentom wymagającym takiego znieczulenia  w trudnych przypadkach medycznych. Prowadzimy  kompleksową diagnostykę laboratoryjną  w tym  mikrobiologiczną. Oddział świadczy usługi dla pozostałych Oddziałów szpitalnych, a także dla pacjentów ambulatoryjnych. Pacjenci Oddziału  w razie potrzeby są konsultowani przez specjalistów w zakresie chirurgii, neurologii, anestezjologii, laryngologii, okulistyki, urologii, pulmonologii, reumatologii, ginekologii, psychiatrii i diabetologii.

Całodobowo Oddział współpracuje z  Oddziałem Klinicznym Chorób Zakaźnych Szpitala Uniwersyteckiego Krakowie.

Oddział posiada akredytację na kształcenie i specjalizację lekarzy w zakresie Chorób Zakaźnych.

W roku 2022 Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych hospitalizował 470 pacjentów.