Historia:

Dzieje Proszowic sięgają czasów Kazimierza Wielkiego, który w 1358 roku nadał im prawa miejskie. Podczas zaborów Proszowice najpierw należały do Austrii, a po Kongresie Wiedeńskim do Królestwa Polskiego. W 1921 roku miast liczyło 3 297 mieszkańców, w tym 1 307 wyznania mojżeszowego. W 1942 roku ci ostatni zostali wywiezieni do obozu zagłady w Bełżcu. Wpisującym się w dzieje miasta chwalebnym epizodem było zorganizowanie opieki zdrowotnej dla transportu 150 osób, ewakuowanych ze stolicy w październiku 1944 roku, po Powstaniu Warszawskim.

Tak trafiamy na pierwsze ślady szpitalnictwa proszowickiego.

W związku ze wspomnianą akcją transportu w baraku miejscowego Związku Plantatorów Tytoniu, a potem w dwóch specjalnie adoptowanych budynkach przy ul. Jagiełły, powstał pod patronatem Rady Głównej Opiekuńczej – zalążek przyszłego Szpitala.

W 1946 roku przejęty przez PCK.

Miejscowi lekarze: Jan Marszałek, Raisa i Borys Dzikowscy, Jerzy Zamełło stanowili pierwszy zespół opieki nad chorymi, dołączyli do nich dr Klukowska i dr Pruski.

Dr Pruski był uczestnikiem Powstania Warszawskiego, został na stałe w Proszowicach.

W 1947 roku Szpital otrzymał nazwę Szpitala Epidemicznego( leczono dur brzuszny).

W 1949 został zlikwidowany i przekształcony w pierwszą w Małopolsce Izbę Porodową.

Odtąd zaczęły się starania miejscowych władz o budowę Szpitala.

W 1960 roku uzyskano zgodę na inwestycję( plac budowy powstał na 63 działkach należących do 17 właścicieli). Budowa Szpitala trwała 8 lat.

15 maja 1968 roku Szpital został otwarty, Na otwarcie Szpitala przybył ówczesny Minister Zdrowia Jerzy Sztachelski.

W nowo wybudowanym Szpitalu liczba łóżek wynosiła 324 w dniu otwarcia zatrudnienie obejmowało 56 pielęgniarek, 9 położnych i 42 salowe.

Pierwszą ekipę lekarska stanowili lek.med. Henryk Nosek( pierwszy Dyrektor Szpitala, Ordynator Oddz. Chirurgii), lek.med. Józef Czarnecki (Ordynator Oddz. Wewnętrznego),

lek.med. Józef Bożek (Ordynator Oddziału Pediatrii Dyrektor Naczelny Szpitala w latach 1975-1990), lek.med. Kazimierz Marczyński ( Ordynator Oddziału Ginekologii)

 

A teraz jest NFZ:

Obecny Szpital to Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Obszarem działania jest teren Powiatu Proszowickiego, Ziemskiego Krakowskiego, z usług Szpitala korzystają pacjenci sąsiednich powiatów.

Szpital posiada:

  • 8 Oddziałów szpitalnych,
  • Izbę Przyjęć,
  • Ratownictwo medyczne,
  • Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną,
  • 6 POZ,
  • Pracownie diagnostyczne,
  • Nocną i świąteczną opiekę zdrowotną

W lecznictwie zamkniętym jest rocznie leczonych ok. 8700 pacjentów, z usług Izby Przyjęć korzysta ok. 18 000 pacjentów rocznie, z usług Ratownictwa medycznego rocznie korzysta ok.3 300 pacjentów, Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna rocznie świadczy usługi dla ok.75 000 pacjentów, POZ rocznie udzielają ok. 52 000 porad, z usług nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej rocznie korzysta ok. 13 000 pacjentów.

Szpital w Proszowicach dysponuje 271 łóżkami, zatrudnia na etat 47 lekarzy i 194 pielęgniarki i położne.

Świadczenia medyczne udzielane są przez Szpital dla osób ubezpieczonych w ramach kontraktu z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Co zrobiono:

W 2010 roku został oddany do użytku budynek nowego Bloku Operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią. Koszt inwestycji to kwota blisko 16 mln zł. w 60% sfinansowany ze środków unijnych, pozostały koszt to środki własne. W styczniu 2012 roku oddaliśmy do użytku Trak Porodowy po generalnym remoncie. Koszt remontu to kwota 1,3 mln zł. remont sfinansowany ze środków własnych ,Powiat Proszowicki zakupił 2 łóżka porodowe za kwotę 180 tys. zł.

W 2014 roku została wykonana termomodernizacja Budynku głównego Szpitala, Koszt termomodernizacji wyniósł 1,6 mln zł. środki pochodziły z WFOŚIGW w Krakowie, kwota dofinansowania 500 tys. zł. Powiat Proszowicki kwota dofinansowania 600 tys. zł, pozostała kwota to środki własne Szpitala. W 2015 roku wykonano termomodernizacje pozostałych budynków terenu Szpitala. Koszt inwestycji wyniósł 1 mln zł. również był montaż finansowy WFOŚiGW w Krakowie kwota dofinansowania 400 tys. zł., Powiat Proszowicki kwota dofinansowania 280 tys. zł., pozostała kwota środki własne Szpitala.

 

Jakie są plany:

W 2016/2017 planujemy rozpoczęcie modernizacji Oddziałów Budynku głównego Szpitala, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Do końca roku 2016 jest przewidziana budowa dodatkowego parkingu, finansowanego przez Powiat Proszowicki.

2017/2018 Dalsza modernizacja pozostałych Oddziałów Szpitala, zakup sprzętu.