Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

SPZOZ Proszowice
ul. Kopernika 13
32-100 Proszowice

Centrala: 12 386 51 05
Sekretariat: 12 386 51 02
Faks: 12 386 14 00

sekretariat@spzoz.proszowice.pl
skrzynka e-PUAP:
/spzoz_proszowice/skrytka

NIP: 682-14-36-049
REGON: 000300593
KRS: 0000003923

Dojazd do szpitala:

Zatoczka obok szpitala przeznaczona jest dla:
– BUS
– TAXI
– innych przewoźników