2018


 Dostawa implantów do zabiegów urazowo-ortopedycznych w tym Artroskopii.

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 36/ZP/2018

Termin składania ofert: 05.12.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz.12:00

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2

Projekt umowy - załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6 - grupa kapitałowa

Pytania

Projekt umowy po zmianach

Informacja z otwarcia ofert 

Zestawienie złożonych ofert

 

 

Dostawa 8 szt. kardiomonitorów wraz z centralą monitorującą dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 35/ZP/2018

Termin składania ofert: 26.11.2018 r. godz. 13:30, otwarcie ofert godz.14:00

Ogłoszenie

SIWZ, Załącznik Nr 1, 3, 3a

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 2 do SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy - Załącznik Nr 2a

Projekt umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Pytania 

 Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty 

 

 Dostawa 1 szt. aparatu USG z 3  głowicami dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Przetarg  nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 34/ZP/2018

Termin składania ofert: 26.11.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie

SIWZ, Zał. nr 1, 3, 3a

Opis przedmiotu zamowienia - Zał. nr 2

Projekt umowy - Zał. nr 4

Oświadczenie grupa kapitałowa - Zał nr 5

Pytania 

 Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

 

Dostawa do magazynu Apteki szpitalnej produktów leczniczych i wyrobów medycznych do hemodializy ciągłej.

Przetarg  nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 33/ZP/2018

Termin składania ofert: 14.11.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Oświadczenie grupa kapitałowa - WZÓR

Pytania 

Unieważnienie postępowania 

 

 

Kompleksowa ( sprzedaż i dystrybucja) dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ - 50) dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.

Przetarg  nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 32/ZP/2018

Termin składania ofert: 07.11.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie

SIWZ, Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 i 3a do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Pytania

Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty 

 Dostawa implantów do zabiegów urazowo-ortopedycznych

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 31/ZP/2018

Termin składania ofert: 06.11.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie 

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Załacznik nr 5 - Wykaz dostaw

Załacznik nr 6 - Oświadczenie

Oświadczenie Grupa kapitałowa - wzór

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert na dzień: 08.11.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

SIWZ po zmianach 

Pytania 

Informacja z otwarcia ofert 

Zestawienie złożonych ofert

Wybór oferty 

 

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 30/ZP/2018

Termin składania ofert: 30.10.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie

SIWZ, Formularz ofertowy

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy

c.d. Formularz cenowy

Uwaga !    W dniu 25.10.2018 r. nastąpiła wymiana układu pomiarowo - rozliczeniowego energii elektrycznej w szpitalu w Proszowicach.  W związku z tym Zamawiający przedstawia aktualny opis przedmiotu zamówienia uwzględniając zmianę Numeru licznika.

Aktualny opis przedmiotu zamówienia

 Informacja z otwarcia ofert

 Zestawienie złożonych ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

 

Dostawa do magazynu Apteki szpitalnej produktów leczniczych w ramach programy lekowego WZW

Przetarg  nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 29/ZP/2018

Termin składania ofert: 24.10.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert 

Wybór oferty 

 

 

Dostawa, instalacja i uruchomienie 1 szt. Tomografu Komputerowego w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu wraz z adaptacją i dostosowaniem pomieszczeń

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 27/ZP/2018

Termin składania ofert: 27.11.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie

SIWZ , Załącznik 1,5

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 2a do SIWZ

Załącznik Nr 2 b do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik 4 do SIWZ 

Załącznik Nr 6 do SIWZ

 Załącznik Nr 7 do SIWZ

UWAGA !  prawidłowy  adres e-mail     -     dzp@spzoz.proszowice.pl

Zmiana terminu składania ofert na dzień : 12.12.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00 

Zmiana ogłoszenia 

Zmiana terminu składania ofert na dzień: 10 stycznia 2019 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

 

 

 

Dostawa do magazynu Apteki szpitalnej środków do dezynfekcji, produktów leczniczych, substancji do receptury oraz dostawa materiałów do sterylizacji i pojemników na odpady medyczne. 

Przetarg  nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 26/ZP/2018

Termin składania ofert: 21.09.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamowienia

Projekt umowy

Projekt umowy 2

 Klauzula informacyjna RODO

Pytania

Pakiet nr 5 

UWAGA !  Uzupełnienie odpowiedzi do pytania nr 8

Informacja z otwarcia ofert 

Zestawienie złożonych ofert

 Unieważnienie pakietów 1 i 6

Wybór oferty

 

 

Kompleksowa (sprzedaż i dystrybucja) dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50) dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Proszowicach

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy:25/ZP/2018

Termin składania ofert: 11.10.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie

SIWZ, Załacznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 i 3a do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Zmiana terminu składania ofert na dzień: 16.10.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana terminu składania ofert na dzień: 18.10.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Odpowiedzi na pytania 

Załącznik do odpowiedzi

2 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ po zmianach

Informacja z otwarcia ofert 

Zestawienie złożonych ofert 

Unieważnienie postępowania

 

 

Dostawa 6 szt. pomp infuzyjnych jednostrzykawkowych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.

Przetarg  nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 24/ZP/2018

Termin składania ofert: 14.09.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

 Załącznik nr 2a

Projekt umowy

Klauzula informacyjna RODO

Pytania

Informacja z otwarcia ofert 

Zestawienie złożonych ofert

 Wybór oferty

 

Dostawa oprzyrządowania do endoskopów w pracowni endoskopowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.

Przetarg  nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 23/ZP/2018

Termin składania ofert: 28.09.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

 Pytania

Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

Unieważnienie pakietu nr 3 

 Wybór oferty

 

Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika kriogenicznego i butli

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy:21/ZP/2018

Termin składania ofert: 28.09.2018 r. godz. 12:30, otwarcie ofert godz. 13:00

Ogłoszenie

SIWZ, Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 2a do SIWZ

Załącznik Nr 3 i 3a do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Pytania  

Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

Wybór oferty

 

Dostawa narzędzi operacyjnych na potrzeby Oddziału Ginekologiczno - Położniczego

Przetarg  nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 20/ZP/2018

Termin składania ofert: 10.08.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Klauzula informacyjna RODO

 Pytania

Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

Wybór oferty

 

Dostawa wyrobów medycznych do magazynu Apteki szpitalnej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 18/ZP/2018

Termin składania ofert: 04.10.2018 r. godz.11:30, otwarcie ofert  godz. 12:00

Ogłoszenie

SIWZ, Załącznik 1,4

Załacznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ

 Pytania

Informacja z otwarcia ofert 

Zestawienie złożonych ofert

Unieważnienie pakietów 11, 12, 28

Wybór oferty 

 

 

Dostawa Laparoskopu z oprzyrządowaniem i Histeroskopu diagnostyczno-operacyjnego  dla Oddziału Ginekologiczno - Położniczego w Samodzielnym Publicznym Zespole OPieki Zdrowotnej w Proszowicach

Przetarg  nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 17/ZP/2018

Termin składania ofert: 24.07.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie

SIWZ, Załącznik 1, 3,3a,5

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 2 a do SIWZ

Projekt umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Pytania

Klauzula informacyjna RODO

Uwaga !  Oświadczenie Wykonawcy w zakresie RODO należy złożyć wraz z ofertą 

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie RODO

Informacja z otwarcia ofert

 

 

 

Dostawa aparatury medycznej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach w celu realizacji Projektu: Modernizacja pomieszczeń po "starym" bloku operacyjnym wraz z wyposażeniem i zakupem aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020,  Oś Priorytetowa12. Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1. Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3. Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym - spr 

Przetarg niegraniczony

Oznaczenie sprawy: 16/ZP/2018

Termin składania ofert:12.07.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie

SIWZ, Załącznik 1, 3,3a,5 

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy - Załącznik Nr 4

Załącznik do pakietu nr 1

załącznik do pakietu nr 2

załącznik do pakietu nr 3

załącznik nr 6 do SIWZ

Pytania 

Zamawiający zamieszcza informację  z otwacia ofert na stronie dnia 16.07.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

 Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz szwów chirurgicznych.

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy:15/ZP/2018

Termin składania ofert: 12.07.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy 1

Projekt umowy 2

Klauzula informacyjna RODO

Pytania

Zamawiający zamieszcza informację  z otwacia ofert na stronie dnia 16.07.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

unieażnienie pakietów 1, 2, 5, 7, 8

Wybór najkorzystniejszej oferty 

 

 

Dostawa odczynników do analizatora CELLDYN 1800

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy:14/ZP/2018

Termin składania ofert: 05.06.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Klauzula informacyjna RODO

 Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty 

Dostawa aparatury medycznej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrtowotnej w Proszowicach

w celu realizacji Projektu pn. Modernizacja pomieszczeń po "starym" bloku operacyjnym wraz z wyposażeniem i zakupem aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa12. Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1. Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3. Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym - spr

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy:13/ZP/2018

Ogłoszenie

Termin składania ofert: 07.06.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

SIWZ, Załącznik 1, 3,3a,5

UWAGA!!! Aktualne formularze cenowe z logo

Załącznik Nr 2 - opis przedmiotu zamówienia 

 Załącznik do Pakietu 1

Załącznik do Pakietu nr 2

Załącznik do pakietu nr 3 

Załącznik do Pakietu nr 4

Załacznik do Pakietu Nr 5

Załącznik do pakietu nr 6 

Projekt umowy - Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Pytanie 

Informacja z otwarcia ofert 

Zestawienie złożonych ofert

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w pakietach 2,3,5 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 Dostawa do magazynu Apteki szpitalnej wyrobów medycznych i produktów leczniczych.

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy:12/ZP/2018

Termin składania ofert: 25.05.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie

SIWZ, załacznik 1, 3, 3a

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy 1

Projekt umowy 2

 Pytania

Uwaga: Zmiana terminu składania ofert

Termin składania ofert :28.05.2018 r.  godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

Zmiana treści SIWZ 

Sprostowanie do udzielonych odpowiedzi

Uwaga : Zmiana terminu składania ofert

Termin składania ofert: 29.05.2018 r. , godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

Zmiana treści SIWZ

Pytanie

Zmiana pakietu 7 i pakiet 21

Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

Unieważnienie postępowania 

 Wybór najkorzystniejszej oferty

 

 

 

Dostawa  aparatury medycznej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
 w celu realizacji Projektu : Modernizacja pomieszczeń po „starym” bloku operacyjnym wraz z wyposażeniem i zakupem aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 12. Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – spr

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy:11/ZP/2018

Termin składania ofert: 11.05.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie

SIWZ, Załącznik 1, 3,3a,5

Formularz asortymentowo cenowy - załącznik nr 2

Opis parametrów technicznych - pakiet nr 1

Opis parametrów technicznych - pakiet nr 2

Opis parametrów technicznych - pakiet nr 3

Opis parametrów technicznych - pakiet nr 4

Opis parametrów technicznych - pakiet nr 5

Opis parametrów technicznych - pakiet nr 6

Opis parametrów technicznych - pakiet nr 7

Opis parametrów technicznych - pakiet nr 8

Opis parametrów technicznych - pakiet nr 9

Opis parametrów technicznych - pakiet nr 10

Opis parametrów technicznych - pakiet nr 11

Opis parametrów technicznych - pakiet nr 12

Opis parametrów technicznych - pakiet nr 13

Opis parametrów technicznych - pakiet nr 14

Projekt umowy - załącznik nr 4

Załącznik nr 6

Uwaga  Aktualny opis - pakiet 5 ( wykreślona pozycja gwarancja)

Pytania

Pytania 2 

Uwaga!  Przedłużenie terminu składania ofert 

Termin składania ofert: 14.05.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

Zmiana treści SIWZ

Sprostowanie do udzielonych odpowiedzi 

 Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert 

 Unieważnienie postępowania w pakiecie nr 7 i 8

Wybór najkorzystniejszej oferty 

 

Dostawa do Apteki szpitalnej produktów leczniczych i wyrobów medycznych

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy:10/ZP/2018

Termin składania ofert: 24.05.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie

SIWZ, Załącznik Nr 1 i 4

Załącznik Nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 3 do SIWZ JEDZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ - Projekt umowy

Załącznik Nr 6 do SIWZ -(wzór) Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 Pytania

 Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

Unieważnienie w pakiecie 9 i 21

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Dostawa aparatury artroskopowo-laparoskopowej jako rozbudowa i uzupełnienie istniejącej aparatury

w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy:09/ZP/2018

Termin składania ofert: 05.04.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie

SIWZ, Załącznik Nr 1, 3, 3a

Załącznik Nr 2 do SIWZ

c.d. Załącznika Nr 2 do SIWZ

Projekt umowy

 UWAGA! Zmiana terminu składania ofert do dnia 10.04.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12.00 

Zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania

 Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty 

 

Dostawa odczynników do analizatora koagulologicznego Bioksel 6000, dostawa zestawów diagnostycznych, jednorazowych plastikowych artykułów laboratoryjnych oraz dostawa odczynników do analizatorów PENTRA 60 C+ i PENTRA XL80.

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 08/ZP/2018

Termin składania ofert: 04.04.2018 r. godz. 11:30

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Pytania 

 Pytania 2 

 Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

Wybór oferty

 Dostawa do magazynu apteki szpitalnej materiałów opatrunkowych, produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 05/ZP/2018

Termin składania ofert: 22.02.2018 r. godz. 11:30

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Projekt umowy 2

Pytania

Pytanie 2

Pakiet 1 załącznik do pytań 

 UWAGA! Zmiana terminu składania ofert do dnia 23.02.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12.00

Ogloszenie o zmianie ogloszenia

Zmiana SIWZ

Pytania 3

 Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert 

Wybór oferty

 

 

Dostawa podłoży do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych wraz z dzierżawą aparatu i testów identyfikacyjnych i testów do oznaczania lekowrażliwości w MIC i SIR oraz materiałów zużywalnych do automatycznego analizatora bakteriologicznego wraz z dzierżawą analizatora 

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 04/ZP/2018

Termin składania ofert: 16.02.2018 r. godz. 11:30

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia Pakiet I

Pakiet I c. d.

Opis przedmiotu zamówienia Pakiet II

Pakiet II c. d.

Projekt umowy

Projekt umowy 2

 UWAGA! Zmiana terminu składania ofert do dnia 20.02.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12.00 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana SIWZ

Pytania

 Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie zlożonych ofert

Wybór oferty 

 

Dostawa produktów leczniczych w ramach programu lekowego WZW.

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 03/ZP/2018

Termin składania ofert: 09.02.2018 r. godz. 11:30

Ogloszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

 Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

 Wybór oferty

 

Dostawa oprzyrządowania do Diatermii, implantow do zabiegów urazowo-ortopedycznych oraz narzędzi chirurgicznych.

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 02/ZP/2018

Termin składania ofert: 08.02.2018 r. godz. 11:30

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia pakiet I i V

Opis przedmiotu zamówienia pakiety II-IV

Projekt umowy 1

Projekt umowy 2

 UWAGA! Zmiana terminu składania ofert do dnia 14.02.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12.00

Ogloszenie o zmianie ogłoszenia

 Pytania

UWAGA !  Przedłużenie terminu składania ofert do dnia 15.02.2018 r. godz.11:30, otwarcie ofert godz.12:00

Uzupełnienie odpowiedzi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Aktualne pakiety

Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

Wybór oferty 

 

Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 01/ZP/2018

Termin składania ofert: 26.01.2018 r. godz. 11:30

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy 1

Projekt umowy 2

Pytania 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

Pakiet 1

Pakiet 1a

Pytania 2

Informacja z otwrcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

 Wybór oferty