USŁUGI  2019  rok

 

Świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z transportem bielizny szpitalnej i odziezy medycznej oraz innego asortymentu, najem bielizny poscielowej, fartuchów operacyjnych, poduszek, kołder oraz wdrożenie radiowego systemu do identyfikacji asortymentu - system RFID HF lub równoważny.

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 05/ZP/2019

Termin składania ofert : 19.03.2019 r. godz. 11:30, otwarcie godz. 12:00

Ogłoszenie

SIWZ, Załącznik 1, 3, 3a, 4, 5

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Formularz asortymentowo - cenowy

Projekt umowy

Załącznik Nr 2 do Umowy

Pytania 

Pytania z uzupełnioną odpowiedzią do pytania nr 1

Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert 

 

 

 

Świadczenie kompleksowej usługi polegającej na odbiorze, transporcie i unieszkodliwieniu odpadów medycznych powstających na terenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy:01/ZP/2019

Termin składania ofert: 11.01.2019 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie_01_ZP_2019

SIWZ z załącznikami

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umow

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania

Zmiana treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

USŁUGI  2018 rok

Usługi  w zakresie  wykonywania okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych aparatury i sprzętu medycznego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, podległych Ośrodkach Zdrowia, Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Słomnikach i u pacjentów. 

 

Przetarg nieograniczony 

Oznaczenie sprawy: 22/ZP/2018

Termin składania ofert: 23.11.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie

SIWZ, Załączniki nr 1, 3, 3a i 4

Załącznik nr 2

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Projekt umowy - Załącznik nr 7

Pytania 

Informacja z otwarcia ofert 

 Zestawienie złozonych ofert

Unieważnienie pakietów 1, 2, 4, 8-19 

Wybór oferty

 

Usługi  w zakresie  wykonywania okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych aparatury i sprzętu medycznego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, podległych Ośrodkach Zdrowia, Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Słomnikach i u pacjentów. 

Przetarg nieograniczony 

Oznaczenie sprawy: 07/ZP/2018

Termin składania ofert: 29.03.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie

SIWZ, Załącznik Nr 1, 3, 3A, 4 

Załącznik Nr 2 do SIWZ 

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Pytania 

Informacja z otwarcia ofert 

Zestawienie złożonych ofert 

Wybór najkorzystniejszej oferty 

 

Usługi w zakresie wykonywania okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych aparatury i sprzętu medycznego
 

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 06/ZP/2018

Termin składania ofert: 02.03.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie

SIWZ, Załącznik Nr 1, 3, 3A, 4

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Pytania 

 UWAGA! Przełużenie terminu składania ofert do dnia 06.03.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12.00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2 Pytania 

Aktualne pakiety 

Informacja z otwarcia ofert 

Zestawienie złożonych ofert

Zestawienie złożonych oferty dodatkowych

Wybór najkorzystniejszej oferty