Informacja

 

W związku  z planowanym w dniu 2 listopada 2017 roku, o godzinie 13:30 spotkaniem Dyrekcji z przedstawicielami Związków Zawodowych działających na terenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach informuję, że porządek obrad będzie następujący:

 

1   Otwarcie spotkania - Dyrektor Janina Dobaj

2   Ustalenie trybu negocjacji ze Związkami Zawodowymi

3   Ustalenie terminu kolejnego spotkania

4   Zakończenie - wolne wnioski

 

                                                                                                                                          Dyrekcja SPZOZ w Proszowicach

 

Dyrekcja SPZOZ w Proszowicach informuje iż na spotkaniu ze Związkami Zawodowymi działającymi przy tut. SPZOZ w dniu 02-11-2017 roku stawili się przedstawiciele:

1     Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Pielęgniarzy
2     Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych
3     Niezależnego Samorządnego Zwiazku Zawodowego "SOLIDARNOŚĆ"
4     Związku Zawodowego Pracowników Szpitala w Proszowicach

którzy uznali telefoniczna informację o spotkaniu przekazaną w dniu 31-10-2017 jako skuteczną.
Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy Międzyzakładowy Oddział Terenowy w Oswięcimiu w dniu 02-11-2017 o godzinie 13:16 poinformował, iż nie wezmie udziału w spotkaniu z uwagi na zbyt późne i nieprawidlowe poinformowanie związków zawodowych o spotkaniu
Wszyscy przedstawiciele Związków Zawodowych zostaną pisemnie poinformowani o kolejnym terminie spotkania z odpowiednim wyprzedzeniem

                                                                                                                                            Dyrekcja SPZOZ w Proszowicach

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach 

podaje informację, że Wojewoda Małopolski w kwocie 400 000,00 zł. oraz Powiat Proszowicki w kwocie 50 000,00 zł. współfinansowali zakup Ambulansu Sanitarnego dla Zespołu Ratownictwa Medycznego w Proszowicach.

 

kpr15xx

4

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach 

podaje informację, że Powszechny Zakład Ubezpieczeń Życie S.A. współfinansował ze środków funduszu prewencyjnego w kwocie: 18 000,00 zł. (słownie: osiemnaście tysięcy złotych) zakup łóżka intensywnej opieki medycznej dla oddziału anestezjologii i intensywnej terapii tut. Szpitala.

cin takvimine gore cinsiyet belirleme

Zapraszamy kobiety ciężarne do uczestnictwa w wykładach edukacyjnych

Wykłady prowadzone są w każdą środę i piątek w godz. 12:00 - 14:00 w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym i Noworodków Budynek Główny III piętro

Prowadząca: Położna Oddziałowa - Renata Tokarz-Mulawa

Informacje i zapisy: pn-pt w godz. 8:00 - 14:00

Tel: 12 386-52-54

Udział w szkole jest bezpłatny

ZAPRASZAMY !!!