Stanowisko Związków Zawodowych oraz Dyrekcji SPZOZ z dnia 14-11-2017

 

stanowisko