Informacja o planowanym spotkaniu Dyrekcji SPZOZ w Proszowicach z Przedstawicielami związków zawodowych

 

1. Pismo do Przewodniczącego MOT OZZL w Oświęcimiu

 

2. Pisma do Przedstawicieli MOT OZZL w Oświęcimiu

 

3. Pismo do Przedstawicieli pozostałych Związków Zawodowych