Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach ogłasza konkursy ofert na świadczenia zdrowotne w niżej podanych zakresach

Lekarz POZ Wierzbno

Pliki do pobrania:

Zarządzenie

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki

Formularz ofertowy

Wzór umowy

 

Kierujący Oddziałem Wewnętrznym

Pliki do pobrania:

Zarządzenie

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki

Formularz ofertowy

Wzór umowy

 

Ratownictwo Medyczne

Pliki do pobrania:

Zarządzenie

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki

Formularz ofertowy

Wzór umowy Ratownik Medyczny

Wzór umowy Ratownik Medyczny - Kierowca

Wzór umowy Ratownik Medyczny - Transport Sanitarny