Ogłoszenie

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Ogłoszenie

Konkurs ofert na lekarskie świadczenia zdrowotne

UZUPEŁNIAJĄCE POSTĘPOWANIE KONKURSOWE DO DNIA 01-02-2018

Komunikat

Uzupełnienie do postępowania konkursowego na świadczenia zdrowotne w zakładzie podmiotu leczniczego w 2018 r. w rodzaju Leczenie Szpitalne w zakresie Specjalistyczne zabiegi operacyjne. W powyższym rodzaju dodaje się zakres: - świadczenia zdrowotne w ramach Procedur: - F-32, F-52, F-22, F-62, F-43E, F -43F, F-13, F-12, F-03 Miesięczna ilość pkt. do wypracowania 60.000 Proponowana przez Udzielającego zamówienie maksymalna kwota brutto wartości zamówienia w powyższym zakresie na okres 01.02.2018 r. do 31.12.2018 r. wynosi 93.000,00 zł

 

Komunikat

Dyrekcja SPZOZ w Proszowicach działając w oparciu o pismo Ministerstwa Zdrowia które wpłyneło do tutejszego Zakładu w dniu 16-01-2018, dokonuje sprostowania informując iż, do konkursu ofert na świadczenia zdrowotne mogą pzystąpić lekarze zatrudnieni na umowę o pracę w tutejszym SPZOZ pod warunkiem prowadzenia działalnośi gospodarczej w ramach indywidualnej, lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej.

 

Uwaga: Przesuniecie terminu składania ofert na lekarskie świadczenia zdrowotne w SPZOZ w Proszowicach

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Proszowicach informuje o przesunieciu terminu składania ofert w konkursach na lekarskie świadczenia zdrowotne w tut. SPZOZ do dnia 17-01-2018 r. do godziny  15:00

Termin otwarcia złożonych ofert zostaje przesunięty na dzień 18-01-2018 na godzinę 09:00

Ogłoszenie

30-09-2017

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej zatrudni lekarzy specjalistów

ogłoszenie lekarze specjaliści

Ogłoszenie

23-10-2017

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej zatrudni pielęgniarkę do Ośrodka Zdrowia w Niegardowie

ogłoszenie - pielegniarka O. Z. Niegardów