Świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są w niżej wymienionych ośrodkach zdrowia Szpitala w Proszowicach:

 

 

 

Gminny Ośrodek Zdrowia w Igołomi

32-126 Igołomia 16

Kierownik Ośrodka Zdrowia: lek. med. Barbara Szałkowicz - Dziób

lekarz specjalista chorób wewnętrznych

Rejestracja telefoniczna: 12 287 30 14

Godziny pracy personelu lekarskiego w ośrodku zdrowia w Igołomi

 

 

 

Gminny Ośrodek Zdrowia w Wierzbnie

32-104 Wierzbno 2

Kierownik Ośrodka Zdrowia: lek. med. Zbigniew Szydłowski

lekarz specjalista chorób wewnętrznych, lekarz specjalista medycyny rodzinnej

Rejestracja telefoniczna: 12 386 92 99

Godziny pracy personelu lekarskiego w ośrodku zdrowia w Wierzbnie

 

 

 

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Niegardowie

32-104 Niegardów 72

Kierownik Ośrodka Zdrowia: lek. med. Jolanta Kraśnicka - Tomasik

lekarz specjalista chorób wewnętrznych, lekarz specjalista medycyny rodzinnej

Rejestracja telefoniczna: 12 386 90 99

Godziny pracy personelu lekarskiego w ośrodku zdrowia w Niegardowie

 

 

 

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Skrzeszowicach

32-010 Skrzeszowice 3

Kierownik Ośrodka Zdrowia: lek. med. Stefania Grzebieluch- Jurek

lekarz specjalista medycyny rodzinnej, lekarz specjalista pediatrii

 Rejestracja telefoniczna: 12 387 17 00

 

 

 

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Łuczycach

32-010 Łuczyce, ul. Dworska 1

Kierownik Ośrodka Zdrowia: lek. med. Krystyna Stawska

lekarz specjalista medycyny rodzinnej, lekarz chorób wewnętrznych

Rejestracja telefoniczna: 12 387 11 99

Godziny pracy personelu lekarskiego w ośrodku zdrowia w Łuczycach

 

 

 

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Wawrzeńczycach

32-125 Wawrzeńczyce 174

Kierownik Ośrodka Zdrowia: lek. med. Hanna Jastrząb

lekarz specjalista chorób wewnętrznych

Rejestracja telefoniczna: 12 287 48 18

Godziny pracy personelu lekarskiego w ośrodku zdrowia w Wawrzeńczycach

 

 

 

Aby zostać naszym pacjentem należy złożyć osobiście deklarację wyboru w rejestracji wybranego ośrodka zdrowia
(poniżej wzory deklaracji)!

Z chwilą podpisania deklaracji macie Państwo prawo do korzystania z wszelkich świadczeń udzielanych w ramach umowy
z NFZ,
a w szególności do:

badań i porad lekarskich, zabiegów pielęgniarskich, badań laboratoryjnych, badań EKG, szczepień i bilansów dzieci zgodnie
z kalendarzem szczepień, wizyt domowych lekarskich i pielęgniarskich, patronaży i innych.

Wzór deklaracji wyboru świadczeniodawcy oraz lekarza POZ

Wzór deklaracji wyboru świadczeniodawcy oraz pielęgniarki POZ

Wzór deklaracji wyboru świadczeniodawcy oraz położnej POZ

Wzór deklaracji wyboru świadczeniodawcy oraz lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ