Lekarz pracujący w Poradni:

lek. med. Mirosława Bożena Staniec, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista medycyny ogólnej, specjalista medycyny pracy

Rejestracja i godziny przyjeć lekarza:

Osobiście, Godziny przyjęć lekarza

 

wtorek: godz. 8:00 - godz. 12:00

środa: godz. 13:20 - godz. 18:00

Telefonicznie pod nr 12 386 51 33

w dniach i godzinach jak powyżej

 

 

Znajduje się na parterze budynku głównego Szpitala gabinet nr 10

Zajmuje się udzielaniem porad w zakresie medycyny pracy, pracownikom Szpitala, oraz innym pracownikom na podstawie zawartych umów oraz odpłatnie, szczepieniami ochronnymi, promocją zdrowia i prowadzeniem oświaty zdrowotnej wśród pacjentów.

Pacjenci zgłaszający się do poradni medycyny, przyjmowani są na podstawie skierowania wystawionego przez pracodawcę, lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego celem potwierdzenia zdolności do pracy.

Nasi pacjenci są diagnozowani i leczeni zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi. Poradnia współpracuje również z innymi pracowniami i poradniami Szpitala, co pozwala na korzystanie ze znacznie poszerzonej diagnostyki, dotyczy to: diagnostyki radiologicznej wykonujemy badania RTG, TK, badań USG, badania EEG. Prowadzimy kompleksową diagnostykę laboratoryjną w tym mikrobiologiczną.

Współpracujemy również z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Krakowie.