Lekarze pracujący w Poradni:

lek. med. Przemysław Grudzień, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog.

lek. med. Piotr Szarkowski, specjalista chorób wewnętrznych,

Rejestracja:

Osobiście

od godz. 7:00 do godz. 18:00 od poniedziałku do piątku.

Telefonicznie pod nr 12 386 52 31

od godz. 10:00 do godz.18:00 od poniedziałku do piątku.

Wszelkich informacji o dniach, godzinach, który z lekarzy przyjmuje w danym dniu, pacjent może uzyskać osobiście lub telefonicznie w Rejestracji.

Znajduje się na parterze budynku głównego Szpitala gabinet nr 7

Zajmuje się prewencją i wczesnym wykrywaniem chorób układu sercowo- naczyniowego, diagnostyką i leczeniem pacjentów z chorobami sercowo- naczyniowymi, prowadzeniem oświaty zdrowotnej wśród pacjentów.

 

Pacjenci zgłaszający się do poradni kardiologicznej przyjmowani są na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Pacjent ma prawo wyboru lekarza z którego usług medycznych będzie korzystał.

Nasi pacjenci są diagnozowani i leczeni zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi.

Poradnia współpracuje pracownią EKG, holterowską, wykonujemy badania: Echo serca, EKG metodą Holtera, pomiar ciśnienia tętniczego krwi metodą Holtera, próby wysiłkowej na bieżni. Poradnia współpracuje również z innymi pracowniami Szpitala, co pozwala na korzystanie ze znacznie poszerzonej diagnostyki, dotyczy to: diagnostyki radiologicznej wykonujemy badania RTG, TK, badań USG w tym badań naczyniowych, Prowadzimy kompleksową diagnostykę laboratoryjną w tym mikrobiologiczną.

Poradnia ściśle współpracuje z Oddziałem Chorób Wewnętrznych, pacjenci wymagający hospitalizacji ze względu na stan zdrowia są kierowani do Oddziału, wychodzący z Oddziału z chorobami układu sercowo-naczyniowego mają możliwość kontynuacji leczenia w poradni. Współpracujemy również z Ośrodkami o wyższym stopniu referencji w Krakowie.