Lekarz pracujący w Poradni:

lek. med. Anna Sroga, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista diabetolog,

Rejestracja:

Osobiście

od godz. 7:00 do godz. 18:00 od poniedziałku do piątku.

Telefonicznie pod nr 12 386 52 31

od godz. 10:00 do godz. 18:00 od poniedziałku do piątku.

Wszelkich informacji o dniach, godzinach, który z lekarzy przyjmuje w danym dniu, pacjent może uzyskać osobiście lub telefonicznie w Rejestracji.

Znajduje się na parterze budynku głównego Szpitala gabinet nr 8

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów z zaburzeniami metabolizmu cukru, prowadzeniem oświaty zdrowotnej wśród pacjentów, promocją zdrowotną pacjentów w zakresie samokontroli, opieką poszpitalną w stosunku do pacjentów z przewlekłymi chorobami metabolizmu cukru.

 

Pacjenci zgłaszający się do poradni cukrzycowej, przyjmowani są na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Nasi pacjenci są diagnozowani i leczeni zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi. Poradnia ściśle współpracuje z Centralnym laboratorium. Na podstawie zawartych umów z podwykonawcami Nasi pacjenci, są konsultowani w Ośrodkach specjalistycznych. Poradnia współpracuje również z innymi pracowniami Szpitala, co pozwala na korzystanie ze znacznie poszerzonej diagnostyki. Poradnia ściśle współpracuje z Oddziałem chorób wewnętrznych Szpitala, w razie konieczności leczenia szpitalnego pacjenci są kierowani do Oddziału.

Pacjenci z przewlekłymi schorzeniami metabolicznymi, maja możliwość kontynuacji leczenia poszpitalnego w poradni.

Poradnia współpracuje z Ośrodkami o wyższym stopniu referencji w Krakowie.