Lekarze pracujący w Poradni:

lek. med. Jan Bertman, specjalizacja choroby wewnętrzne, specjalista reumatologii, specjalista chorób zakaźnych,

lek. med. Anna Walencik, specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z chorób zakaźnych,

Rejestracja:

Osobiście

od godz. 7:00 do godz. 18:00 od poniedziałku do piątku

Telefonicznie pod nr 12 386 52 31

od godz. 10:00 do godz. 18:00 od poniedziałku do piątku.

Wszelkich informacji o dniach, godzinach, który z lekarzy przyjmuje w danym dniu, pacjent może uzyskać osobiście lub telefonicznie w Rejestracji.

Znajduje się na parterze budynku Oddziału Chorób Zakaźnych gabinet nr 18

Zajmuje się prewencją i wczesnym wykrywaniem chorób zakaźnych i schorzeń wątroby, diagnostyką i leczeniem pacjentów w zakresie chorób zakaźnych i schorzeń wątroby, szczepieniami ochronnymi, zgłaszaniem chorób zakaźnych, diagnostyką i leczeniem wirusowego zapalenia wątroby typu B i C, prowadzeniem oświaty zdrowotnej wśród pacjentów, opieką poszpitalną w stosunku do pacjentów z przewlekłymi chorobami zakaźnymi i schorzeniami wątroby.

 

Pacjenci zgłaszający się do poradni chorób zakaźnych i hepatologii przyjmowani są na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Pacjent ma prawo wyboru lekarza z którego usług medycznych będzie korzystał.

Nasi pacjenci są diagnozowani i leczeni zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi. Poradnia współpracuje również z innymi pracowniami Szpitala, co pozwala na korzystanie ze znacznie poszerzonej diagnostyki, dotyczy to: diagnostyki radiologicznej wykonujemy badania RTG, TK, badania USG. Prowadzimy kompleksową diagnostykę laboratoryjną w tym mikrobiologiczną, genetyczną.

Prowadzimy diagnostykę i leczenie w zakresie wirusowego zapalenia wątroby typu B i C, realizujemy program lekowy w tym terapię bezinterferonową.

Poradnia ściśle współpracuje z Oddziałami Chorób zakaźnych, pacjenci wymagający hospitalizacji ze względu na stan zdrowia kierowani są do Oddziału, po zakończeniu hospitalizacji pacjenci z przewlekłymi chorobami zakaźnymi i schorzeniami wątroby, mają możliwość kontynuacji leczenia w poradni.

Poradnia współpracuje z Ośrodkami o wyższym stopniu referencji w Krakowie.