Lekarze pracujący w Poradni:

dr hab. n. med. Krzysztof Tomaszewski prof. nadzw., specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Przyjmuje w poniedziałki i piątki w godzinach 7.00 - 15.00 w gabinecie nr 6.

 

dr n med. Witold Mierniczek, specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

lek .med. Stanisław Rzuciło, specjalista chirurgii ogólnej, specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Rejestracja:

Osobiście

od godz. 7:00 do godz. 18:00 od poniedziałku do piątku.

Telefonicznie pod nr 12 386 52 31

od godz. 10:00 do godz. 18:00 od poniedziałku do piątku.

Wszelkich informacji o dniach, godzinach, który z lekarzy przyjmuje w danym dniu, pacjent może uzyskać osobiście lub telefonicznie w Rejestracji.

Znajduje się na parterze budynku głównego Szpitala gabinet nr 14

Zajmuje diagnostyką i leczeniem pacjentów ze schorzeniami i pourazowymi uszkodzeniami układu kostno – stawowego, opieką poszpitalną nad pacjentami po kostnych i stawowych zabiegach operacyjnych, kierowaniem pacjentów na rehabilitację po przebytym leczeniu, prowadzeniem edukacji zdrowotnej wśród pacjentów.

 

Pacjenci zgłaszający się do poradni chirurgii urazowo - ortopedycznej przyjmowani są na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Pacjent ma prawo wyboru lekarza z którego usług medycznych będzie korzystał.

Nasi pacjenci są diagnozowani i leczeni zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi.  Poradnia współpracuje również z innymi pracowniami Szpitala, co pozwala na korzystanie ze znacznie poszerzonej diagnostyki, dotyczy to: diagnostyki radiologicznej wykonujemy badania RTG, TK, badań USG. Prowadzimy kompleksową diagnostykę laboratoryjną w tym mikrobiologiczną. Na podstawie zawartych umów z podwykonawcami pacjenci mają możliwość wykonania badań specjalistycznych w Krakowie.

Poradnia ściśle współpracuje z Oddziałem Chirurgii Ogólnej pacjenci wymagający leczenia operacyjnego są kierowani do Oddziału , pacjenci wychodzący z Oddziału po zakończeniu hospitalizacji są objęci opieką poszpitalną przez Poradnię i mogą kontynuować leczenie. Współpracujemy również z Ośrodkami o wyższym stopniu referencji w Krakowie.