Lekarz pracujący w Poradni:

 

lek. Grzegorz Jasina

poniedziałki: 15.00 - 19.00

Rejestracja:

Osobiście

od godz. 7:00 do godz. 18:00 od poniedziałku do piątku

Telefonicznie pod nr 12 386 52 31

od godz. 10:00 do godz. 18:00 od poniedziałku do piątku

 

Wszelkich informacji o dniach, godzinach, który z lekarzy przyjmuje w danym dniu, pacjent może uzyskać osobiście lub telefonicznie w Rejestracji.

 

Znajduje się na parterze budynku głównego Szpitala gabinet nr 6.

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów ze schorzeniami narządu wzroku, na podstawie zawartych umów z podwykonawcami Nasi pacjenci są kierowani na konsultacje do Ośrodków specjalistycznych w Krakowie, prowadzeniem oświaty zdrowotnej wśród pacjentów, opieką poszpitalną w stosunku do pacjentów z przewlekłymi chorobami narządu wzroku.

 

Pacjenci zgłaszający się do poradni okulistycznej, przyjmowani są na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Nasi pacjenci są diagnozowani i leczeni zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi. Poradnia ściśle współpracuje z Pracownią mikrobiologiczną, Centralnym laboratorium, Poradnia współpracuje również z innymi pracowniami Szpitala, co pozwala na korzystanie ze znacznie poszerzonej diagnostyki, dotyczy to: diagnostyki radiologicznej.

Pacjenci z przewlekłymi schorzeniami narządu wzroku, maja możliwość kontynuacji leczenia poszpitalnego w poradni.

Poradnia współpracuje z Ośrodkami o wyższym stopniu referencji w Krakowie.