Ordynator:
lek. med. Grzegorz Okularczyk, specjalista chorób wewnętrznych

tel. 12 386 51 54

Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr piel. Magdalena Nowakowska – Zdybał, specjalista pielęgniarstwa  zachowawczego

tel. 12 386 51 66

Zastępca Ordynatora:
lek. med. Przemysław Grudzień, specjalista chorób wewnętrznych, specjlista kardiologii

 

Kontakt z Oddziałem:

tel. 12 386 51 65 sekretariat
tel. 12 386 51 67 dyżurka lekarska
tel. 12 386 51 64 dyżurka pielęgniarska odcinek męski
tel. 12 386 51 69 dyżurka pielęgniarska odcinek kobiecy
tel. 12 386 51 70  dyżurka pielęgniarska  odcinek Intensywnej Opieki Medycznej

 

Charakterystyka Oddziału

Oddział zlokalizowany jest na  II piętrze budynku głównego Szpitala. Oddział  dysponuje  55  łóżkami, w tym 8 monitorowanych  łóżek  Intensywnej Opieki Medycznej. Zapewniamy opiekę diagnostyczną  i terapeutyczną w zakresie chorób wewnętrznych szczególnie w zakresie leczenie: chorób układu krążenia( choroba wieńcowa, zaburzenia rytmu serca), cukrzycy, chorób metabolicznych, chorób przewodu pokarmowego.

W Oddziale pracuje wykwalifikowana i  doświadczona  kadra: lekarska, pielęgniarska, można korzystać z porady dietetyczki, jest prowadzona rehabilitacja pacjentów. Personel stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach, szkoleniach, sympozjach.

Nasi pacjenci są diagnozowani i leczeni zgodnie z obowiązującymi  standardami medycznymi.

W Oddziale funkcjonuje pracownia EKG; wykonujemy badania: Echo serca, EKG metodą Holtera, pomiar ciśnienia tętniczego krwi  metodą Holtera, próby wysiłkowej na bieżni. Oddział współpracuje z innymi pracowniami Szpitala, co pozwala na korzystanie ze znacznie poszerzonej diagnostyki, dotyczy to: diagnostyki radiologicznej w ramach której  wykonujemy badania:  RTG, TK, USG w tym badania przepływów żylnych, diagnostyki endoskopowej wykonując badania: gastroskopii, kolonoskopii, również w znieczuleniu ogólnym pacjentom wymagającym takiego znieczulenia w trudnych przypadkach. Prowadzimy  kompleksową diagnostykę laboratoryjną  w tym  mikrobiologiczną. Oddział świadczy usługi dla pozostałych Oddziałów szpitalnych, a także dla pacjentów ambulatoryjnych. Pacjenci Oddziału  w razie potrzeby są konsultowani przez specjalistów w zakresie chirurgii ogólnej i urazowej, neurologii, anestezjologii, laryngologii, okulistyki, urologii, pulmonologii, reumatologii, ginekologii, psychiatrii oraz dermatologii.

Całodobowo Oddział współpracuje z Kliniką Kardiologii i Kardiochirurgii w Krakowie.

Rocznie hospitalizujemy około 1700 pacjentów.

Oddział posiada akredytację na kształcenie i specjalizację lekarzy w zakresie Chorób Wewnętrznych.