p.o. Ordynatora:

lek. med. Stanisław Rzucidło, specjalista chirurgii ogólnej, specjalista ortopedii  i traumatologii

tel. 12 386 51 50

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr piel. Edyta Stępień, specjalista pielęgniarstwa  chirurgicznego

tel. 12 386 51 88

 

 


Kontakt z Oddziałem:

tel. 12 386 51 88 sekretariat

tel. 12 386 51 89 dyżurka lekarska

tel. 12 386 51 86 dyżurka pielęgniarska odcinek męski

tel. 12 386 51 87 dyżurka pielęgniarska odcinek kobiecy

tel. 12 386 51 83  dyżurka pielęgniarska  odcinek pooperacyjny

 

Charakterystyka Oddziału

Oddział zlokalizowany jest na IV piętrze budynku głównego Szpitala. Oddział dysponuje 55 łóżkami, z odcinkiem pooperacyjnym i 2 monitorowanymi łóżkami  Intensywnej Opieki Medycznej. Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorych z zakresu chirurgii ogólnej, gastroenterologicznej, onkologicznej oraz urazowo ortopedycznej.

Zapewniamy opiekę diagnostyczną i terapeutyczną. Wykonujemy zabiegi operacyjne z ostrymi schorzeniami jamy brzusznej: zapalenie wyrostka robaczkowego, pęcherzyka żółciowego, niedrożności przewodu pokarmowego, perforacji żołądka, jelita i inne. Wykonujemy zabiegi operacyjne pacjentów ze schorzeniami przewodu pokarmowego metodą klasyczną i laparoskopowo. Wykonujemy również specjalistyczne zabiegi operacyjne  w zakresie: operacji tarczycy użyciem neuromonitoringu, żylaków kończyn dolnych, zabiegi związane z  wykonaniem przetoki tętniczo – żylnej  dla osób wymagających dializy. Zabiegi operacyjne wykonujemy  w nowocześnie wyposażonym Bloku Operacyjnym. Wykonujemy zabiegi chirurgii małoinwazyjnej, takie jak: polipektomia, mukozektomia i dysekcja endoskopowa, endoskopowe tamowanie krwawień z górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, endoskopową ablację guza jelita grubego, oraz rekanalizację zwężeń nowotworowych, poszerzenie zwężeń górnego i dolnego odcinaka przewodu pokarmowego, endoskopowe odbarczanie i protezowanie dróg żółciowych, endoskopowe założenie PEG, ligację  żylaków przełyku.

Oddział ściśle współpracuje z Pracownią Badan Endoskopowych co daje możliwość kompleksowej diagnostyki przewodu pokarmowego (gastroskopia, duodenoskopia, kolonoskopia, sigmoidoskopia, rektoskopia, anoskopia). Wykonujemy badania górnego i  dolnego odcinka przewodu pokarmowego w znieczuleniu ogólnym u pacjentów wymagających takiego znieczulenia w trudnych diagnostycznie i terapeutycznie przypadkach. Wykonujemy zabiegi operacyjne u chorych  z potwierdzoną chorobą nowotworową w zakresie: tarczycy, żołądka, jelita cienkiego, jelita grubego, pęcherzyka żółciowego, przestrzeni zaotrzewnowej Ściśle współpracujemy z OśrodkamiOnkologicznymi, Radio i Chemioterapii w ramach pakietu onkologicznego.

W Naszym Oddziale wykonujemy również:

  • zabiegi w zakresie leczenia obrażeń  narządu ruchu z zastosowaniem nowoczesnych metod zespoleń złamań
  • zabiegi artroskopii leczniczej i diagnostycznej
  • zabiegi artroskopii rekonstrukcyjnej z użyciem implantów mocujących
  • zabiegi na tkankach miękkich (m.in.  cieśni  nadgarstka)
  • zabiegi korekcyjne deformacji palców stóp  z dobraną indywidualnie metodą operacji

W Oddziale pracuje wykwalifikowany i doświadczony zespół zespól lekarzy i pielęgniarek, jest prowadzona również rehabilitacja pacjentów. Personel Oddziału stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach, sympozjach i kongresach.  

Nasi pacjenci są diagnozowani i leczeni zgodnie z obowiązującymi  standardami medycznymi.

Oddział współpracuje z innymi pracowniami Szpitala, co pozwala na korzystanie ze znacznie  poszerzonej diagnostyki, dotyczy to: diagnostyki  radiologicznej wykonujemy badania RTG, TK, badań USG, USG Doppler. Prowadzimy  kompleksową diagnostykę laboratoryjną  w tym  mikrobiologiczną. Oddział świadczy usługi dla pozostałych Oddziałów szpitalnych, a także dla pacjentów ambulatoryjnych. Pacjenci Oddziału w razie potrzeby są konsultowani przez specjalistów w zakresie chorób wewnętrznych, neurologii, anestezjologii, laryngologii, okulistyki, urologii, pulmonologii, reumatologii, ginekologii, psychiatrii oraz dermatologii.

Całodobowo Oddział współpracuje z  Ośrodkami o wyższym stopniu referencji w Krakowie.

Rocznie hospitalizujemy około 2000 pacjentów wykonując ok. 1500 zabiegów operacyjnych.

Oddział świadczy usługi całodobowo, ściśle współpracuje z Ambulatorium Chirurgicznym Izby Przyjęć.

 

Oddział posiada akredytację na kształcenie i specjalizację lekarzy w zakresie Chirurgii Ogólnej.