Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

w Proszowicach

ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice

tel. centrala 12 386 51 05, sekretariat 12 386 51 02, faks. 12 386 14 00

email: sekretariat@spzoz.proszowice.pl

skrzynka e-PUAP: /spzoz_proszowice/skrytka

NIP: 682-14-36-049, REGON: 000300593, KRS: 0000003923