Informacje na temat Funduszu Szkoleniowego w SP ZOZ w Proszowicach

 

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej

Regulamin Funduszu Stypendialnego

Wniosek o dofinansowanie

Umowa szkoleniowa