Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

inż. Janina Dobaj

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

dr n. med. Tadeusz Augustyn

Naczelna Pielęgniarka

mgr Elżbieta Robotycka

Sekretariat czynny codziennie w godz. 7:25 - 15:00

Telefon 012 386 51 02, Fax 012 386 14 00, e-mail: spzoz.proszowice@poczta.fm