Ordynator:

lek. med. Maciej Kowalczyk, specjalista położnictwa i ginekologii

tel. 12 386 51 53

p.o. Położnej Oddziałowej:

mgr Anna Botkowska

tel. 12 386 52 54

 

 

 

Kontakt z Oddziałem:

tel. 12 386 51 80 pokój badań i przyjęć

tel. 12 386 52 54 sekretariat

tel. 12 386 51 82 dyżurka lekarska

tel. 12 386 51 81 dyżurka pielęgniarska w części ginekologicznej

tel. 12 386 51 73 dyżurka pielęgniarska na trakcie porodowym

tel. 12 386 51 76 dyżurka pielęgniarska odcinek matki z dzieckiem „rooming-in”

tel. 12 386 51 77 dyżurka pielęgniarska w części dotyczącej opieki nad noworodkiem chorym

 

Charakterystyka Oddziału

Oddział zlokalizowany jest na  III piętrze budynku głównego Szpitala. Oddział  dysponuje  50  łóżkami, w tym 12 łóżek w odcinku matka z dzieckiem „ rooming-in” i 3 stanowiska (inkubatory)  intensywnej opieki medycznej nad noworodkiem chorym.

Struktura Oddziału przedstawia się następująco:

Część ginekologiczna: gdzie przebywają pacjentki ciężarne z powikłaniami w czasie ciąży (patologia ciąży), oraz pacjentki  ze schorzeniami  ginekologicznymi. W części ginekologicznej znajduje się gabinet zabiegowy gdzie w znieczuleniu  wykonywane są drobne zabiegi ginekologiczne. W  Oddziale wykonywane są również operacje z zakresu ginekologii  w tym: operacje zaburzeń statyki narządu płciowego, wysiłkowego nietrzymania moczu, leczenia operacyjnego w zakresie leczenia chorób narządu płciowego. Operacje są wykonywane metodą tradycyjną jak i laparoskopowo.

Trakt porodowy: składa się z trzech odrębnych sal porodowych, w tym jednej sali porodów rodzinnych, (każda z sal wyposażona jest w stanowisko do resuscytacji noworodka), sali operacyjnej cięć cesarskich i monitorowanej 2 łóżkowej sali pooperacyjnej. Pacjentka ma możliwość dowolnego wyboru sali porodowej, sale porodowe są klimatyzowane, wyposażone w nowoczesne łóżka porodowe, stoliki, meble, przy każdej sali porodowej jest łazienka. Prowadzimy porody fizjologiczne, w znieczuleniu farmakologicznym i zewnątrz oponowym. Ze wskazań medycznych wykonujemy zabieg cięcia cesarskiego.

Odcinek matki z dzieckiem „rooming-in” w dwuosobowych salach przebywają bezpośrednio po porodzie (jeśli stan zdrowia dziecka i mamy na to pozwala) mamy ze swoimi dziećmi  w systemie „rooming-in” co zapewnia nieograniczony kontakt matki z dzieckiem od chwili urodzenia do wypisu ze szpitala. Sale wyposażone są w stanowiska do pielęgnacji noworodka . Dzięki wsparciu położnej, pielęgniarki  neonatologicznej mamy mają możliwość nauki pielęgnacji noworodka. Inicjujemy wczesne przystawianie do piersi, w przypadku trudności w karmieniu piersią zapewniamy pomoc wykwalifikowanego personelu w zakresie laktacji.

Sala Nadzoru nad noworodkiem chorym: sal wyposażona jest w 3 inkubatory z pełnym oprzyrządowaniem, kardiomonitor, system wspomagania wentylacji noworodka Infant Flow CPAP, NEOPUFF, lampę do fototerapii i  materacyk do fototerapii, pompy infuzyjne ,miernik bilirubiny, pulsoksymetry. Ściśle współpracujemy z Ośrodkami o wyższym stopniu referencyjności w Krakowie. 

W Naszym Oddziale realizujemy programy zdrowotne mające na celu wczesne wykrycie różnych patologii u noworodka, wykonujemy:

  • badanie słuchu  
  • testy przesiewowe – w kierunku: fenyloketonurii, mukowiscydozy, niedoczynności tarczycy, rzadkich chorób genetycznych.

W Oddziale pracuje doświadczona kadra: lekarzy, położnych i pielęgniarek neonatologicznych.

Nasze pacjentki i noworodki są diagnozowane i leczone zgodnie z obowiązującymi  standardami medycznymi.

W Oddziale wykonywane są badania USG  i zapisy KTG; istnieje możliwość wykonania badań odpłatnych dla pacjentek z gabinetów prywatnych.

Oddział współpracuje z innymi pracowniami Szpitala, co pozwala na korzystanie ze znacznie  poszerzonej diagnostyki, dotyczy to: diagnostyki  radiologicznej wykonujemy badania  RTG, TK, badania USG Doppler. Prowadzimy  kompleksową diagnostykę laboratoryjną  w tym  mikrobiologiczną. Oddział świadczy usługi dla pozostałych Oddziałów szpitalnych, a także dla pacjentów ambulatoryjnych w strukturze Szpitala funkcjonuje poradnia ginekologiczno – położnicza. Pacjenci Oddziału  w razie potrzeby są konsultowani przez specjalistów w zakresie chirurgii, chirurgii dzieci, neurologii, anestezjologii, chorób wewnętrznych, pulmonologii, chorób zakaźnych,  psychiatrii oraz dermatologii. W ramach struktur Szpitala funkcjonuje Poradnia preluksacyjna  wykonująca badania profilaktyczne  w zakresie stawów biodrowych u noworodków i niemowląt.

Całodobowo Oddział współpracuje ze Szpitalem Klinicznym UJ w Krakowie i Uniwersyteckim Szpitalem  Dziecięcym  w Krakowie  Prokocimiu.

Rocznie hospitalizujemy  około 1300 pacjentek.

Naszym celem jest poszerzenie usług dla naszych pacjentek planujemy w najbliższej przyszłości uruchomić

  1. Szkołę matek – gdzie przyszłe mamy otrzymają informację jak funkcjonować w czasie ciąży jak przygotować się do porodu, czego mogą się spodziewać podczas porodu itp.
  2. Punkt porad laktacyjnych.