2013

Świadczenie usług w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji posiłków SP ZOZ w Proszowicach oraz dostarczanie dla pracowników do stołówki pracowniczej.

Numer sprawy:43/ZP/2013

Termin składania ofert: 29.11.2013r., godz.:11:30

Ogłoszenie:

ogłoszenie-_zywienie.pdf

SIWZ:

siwz_43_zp_2013.odt

siwz_43_zp_2013.pdf

Projekt umowy:

projekt_umowy_43_zp_2013.pdf

Przedmiot zamówienia: 

przedmiot_zamowienia_43_zp__2013.pdf

Pytania: 

pytania_43_zp_2013.pdf

tabela_1.pdf

tabela_2.pdf

pytania2:

pytania_43_zp_2013_1.pdf

Wynik: 

wynik_43_zp_2013.pdf

Usługi ubezpieczenia

Ogłoszenie: 

ogłoszenie_o_zamówieniu-ubezpieczenie.doc

Zmiana ogłoszenia: 

ubezpieczenie_2013_zmiana.pdf

Usługi ubezpieczenie

Ogłoszenie 

ubezpieczenie2_2013.pdf

2012

Oznaczenie sprawy: 41/ZP/2012

Świadczenie kompleksowej usługi polegającej na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów medycznych wytworzonych na terenie SP ZOZ w Proszowicach wraz z dzierżawą kontenerów

Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 30.11.2012r., godz.: 09:30

Ogłoszenie:

ogłoszenie_41_zp_2012.pdf

SIWZ:

siwz_41_zp_2012.odt

siwz_41_zp_2012.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 

ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_41_zp_2012.pdf

Pytania:

pytania_41_zp_2012.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2: 

ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia2_41_zp_2012.pdf

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT:  03.12.2012R., GODZ.: 09:30, OTWARCIA: 10:00

Wynik:

wynik_41_zp_2012.pdf

Usługi ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych

Ogłoszenie: 

ogłoszenie_o_zamówieniu_ubezpieczenia.pdf

Usługi ubezpieczenie

Ogłoszenie: 

ogłoszenie_o_zamówieniu-_ubezpieczenie.odt

Wynik: 

zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf

Oznaczenie sprawy: 35/ZP/2011

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Świadczenie usług w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji posiłków dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opikie Zdrowotnej w Proszowicach oraz dostarczanie obiadów dla pracowników do stołówki pracowniczej

Ogłoszenie: 

ogłoszenie_35_zp_2011.pdf

SIWZ: 

siwz_35_zp_2011ok.odt

siwz_35_zp_2011ok.pdf

Przedmiot zamówienia: 

przedmiot_zamowienia_35_zp_2011.pdf

przedmiot_zamowienia_35_zp_2011.odt

Projekt umowy: 

projekt_umowy_35_zp_2011.pdf

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Z DNIA 02.12.2011R. GODZ:11:30 NA 07.12.2011R. GODZ: 11:30.

UWAGA!!! -będzie zmiana treści SIWZ oraz ogłoszenia

Pismo: 

pismo_35_zp_2011.pdf

Wynik:

wynik_35_zp_2011.pdf

Informacja o zmianie: 

informacja_o_zmianie_35_zp_2011.pdf

Oznaczenie sprawy: 34/ZP/2011

Ogłoszenie o przeatrgu nieograniczonym

Świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z transportem wg zaopatrzenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach i wynajem nowej biezlizny pościelowej wraz z praniem

Ogłoszenie: 

ogłoszenie_34_zp_2011.pdf

SIWZ:

siwz_34_zp_2011ok.odt

Przedmiot zamówienia:

przedmiot_zamowienia_34_zp_2011.odt

projekt umowy: 

wzor_umowy_34_zp_2011.pdf

Zmiana ogłoszenia: 

zmiana_34_zp_2011.pdf

AKTUALNY PROJEKT UMOWY (zamieszczono dnia 25.11.2011r.):

wzor_umowy_34_zp_2011ok.pdf

Wynik: 

wynik_34_zp_2011.pdf

Oznaczenie sprawy: 18/ZP/2011

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Świadczenie usług w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji posiłków dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach oraz dostarczanie obiadów dla pracowników do stołówki pracowniczej.

Ogłoszenie:

ogłoszenie_18_zp_2011.pdf

SIWZ:

siwz_18_zp_2011.pdf

siwz_18_zp_2011.odt

Przedmiot zamówienia:

przedmiot_zamowienia_18_zp_2011.pdf

Projekt umowy: 

projekt_umowy_18_zp_2011.pdf

Zgodnie z częścią II.1.5) ogłoszenia  - przed złożeniem oferty Wykonawca winien na własny koszt dokonać wizji lokalnej na terenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach w celu pozyskania, na swoją odpowiedzialność i ryzyko, niezbędnych informacji dla właściwego przygotowania oferty i zawarcia umowy na realizację zamówienia (termin wizji lokalnej należy uzgodnić z Zamawiającym).

Pytania:

pytania_18_zp_2011.pdf

Oznaczenie sprawy: 07/ZP/2011

Ogłoszenie o przeatrgu ograniczonym

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Ogłoszenie: 

ogłoszenie_07_zp_2011.pdf

UWAGA: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA:

ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_07_zp_2011.pdf

Wynik: 

wynik_07_zp_2011.pdf

Oznaczenie sprawy: 05/ZP/2011

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego

SIWZ: 

siwz_05_zp_2011.pdf

Załączniki: 

bilans_2007.pdf

bilans_2008.pdf

bilans_2009.pdf,

bilans_2010_wst_pny.pdf

cit_8_2007.pdf

cit_8_2009.pdf,

cti_8_2008.pdf,

 krs-1.pdf,

ksi_ga_rejestrowa_wojewody.pdf,

nip_regon_zus_us.pdf

statut_spzoz.pdf

Dokumenty poręczyciela: 

bilans2007.pdfbilans2008.pdfbilans2009.pdfbudżet_2011_-_ochrona_środowiska.pdf,budżet_2011_dochody_szczegółowe.pdfbudżet_2011_dług_publiczny.pdfbudżet_2011_dotacje.pdfbudżet_2011_przychody_i_rozchody.pdf,budżet_2011_wydatki.pdfbudżet_2011_zlecone_zadania_rządowe.pdf,nip.pdfprognoza_długoterminowa_2010-2021.pdfrb-27s-31_12_2007.pdf , rb-27s-31_12_2008.pdfrb-27s_30_09_2010.pdfrb-27s_31_12_2009.pdfrb-28s-31_12_2007.pdfrb-28s-31_12_2008.pdfrb-28s_30_09_2010.pdfrb-28s_31_12_2009.pdfrb-n-31_12_2007.pdfrb-n-31_12_2008.pdfrb-n_31_12_2009.pdfrb-n_iii_kw_2010.pdfrb-nds-31_12_2007.pdfrb-nds-31_12_2008.pdfrb-nds_30_09_2010.pdfrb-nds_31_12_2009.pdfrb-z_iii_kw_2010.pdf,  regon.pdf,rio_opinia_wieloletniej_prognozy_finansowej_pp.pdf,rio_zaopiniowanie_wykonania_budżetu_2007.pdf,rio_zaopiniowanie_wykonania_budżetu_2008.pdf,rio_zaopiniowanie_wykonania_budżetu_2009.pdfsprawozdanie_2007.pdfsprawozdanie_2008.pdfsprawozdanie_2009.pdf,uchwała_budżetowa_2011_projekt.pdfuchwały_powołania_zarząd_skarbnik.pdfuzasadnienie_do_budżetu_2011.pdf,wykaz_czynnych_kredytów_pp_oraz_poręczeń.pdfzadania_na_podstawie_porozumień_2011.pdfrb-z-31_12_2007.pdf,rb-z-31_12_2008.pdfrb-z_31_12_2009.pdf

Pytania: 

pytania__05_zp_2011.pdf

załączniki do pytań: 

zał._1_-us_str_1z2.pdfcd_zał.1_-us_str_2z2.pdf,zał._2_-_należności_i_zobowiązania.pdfzał._3_kontrakt_2011_z_nfz.pdf,zał._4_-umowa_mrpo.pdfzał._5_-_harmonogram_rzecz-fin.pdf,zał._6_prognoza_finansowa.pdfzał._6a_bilnas_w_latach.pdfzał._7_-zaświadczenie_nmus.pdfzał._8_-sprawozdanie_-_powiat.pdfzał._9_-uchwała.pdfzał._10_-bilans_str_1z2.pdfcd_zał._10_-bilans_str_2z2.pdfzał._11_-rachunek_zyskow_i_strat.pdfzał._12_-opinia_rio_str_1z2.pdfcd_zał._12_-opinia_rio_str_2z2.pdfzał._4a_-_aneks.pdf

Pytania 2: 

pytania2__05_zp_2011.pdfzałącznik_nr_1.pdf,załącznik_nr_2a.pdf , załącznik_nr_2b.pdf,załącznik_nr_3a,_3b_i_załącznik_nr_5a,5b,5c.pdfzałącznik_nr_4.pdf,załącznik_nr_6a.pdfzałącznik_nr_6b.pdfzałącznik_nr_7.pdf,załącznik_nr_8.pdf

INFORMACJA O ZMIANIE GODZINY SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

informacja_o_zmianie_godziny.pdf

informacja_1.pdf

UWAGA!!! INFORMACJA O ZMIANACH

informacja_o_zmianach.pdf

wynik: 

wynik_05_zp_2011.pdf

Nr sprawy: 33/ZP/2010

Ogłoszenie o przeatrgu nieograniczonym

Swiadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia w SP ZOZ Proszowice

Ogłoszenie: 

ogloszenie_33_zp_2010.pdf

SIWZ: 

siwz_33_zp_2010.pdf

Wynik: 

wynik_33_zp_2010.pdf

Nr sprawy 31/ZP/2010

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Świadczenie kompleksowych usług polegających na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów medycznych i dzierżawie kontenerów

Ogłoszenie:

ogłoszenie_31_zp_2010.pdf

SIWZ:

siwz_31_zp_2010.pdf

Pytania:

pytania_31_zp_2010.pdf

Wynik:

wynik_31_zp_2010.pdf

Nr Sprawy 05/ZP/2010

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Usługa inwestora zastępczego

Ogłoszenie: 

ogloszenie05.doc

SIWZ: 

siwz05.doc

Wynik: 

wynik05.doc

Nr Sprawy 37/ZP/2009

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Świadczenie kompleksowych usług pralniczych

Ogłoszenie:

ogloszenie37.doc

SIWZ:

siwz37.doc

Wynik:

wynik37.doc

Nr Sprawy 12/ZP/2009

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 133.000 EURO

Świadczenie kompleksowych usług pralniczych

Ogłoszenie:

ogloszenie12.doc

SIWZ:

siwz12.doc

Pytania:

pytania12.doc

Wynik:

wynik12.doc

Nr Sprawy 3/ZP/2009

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 133.000 EURO

Świadczenie kompleksowych usług pralniczych

Ogłoszenie: 

ogloszenie103.doc

SIWZ:

siwz103.zip

Nr Sprawy 2/ZP/2009

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 133.000 EURO

Świadczenie kompleksowych usług polegających na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów szpitalnych wraz z dzierżawą kontenerów.

Ogłoszenie:

ogloszenie102.doc

SIWZ:

siwz102.doc

Wynik: 

wynik102.doc

Nr Sprawy 5/ZP/2008

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 133.000 EURO

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i mienia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Ogłoszenie:

ogloszenie005.doc

SIWZ:

siwz05.zip

Uwaga korerkta!

korekta05.doc

Nr Sprawy 3/ZP/2008

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 133.000 EURO

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i mienia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Ogłoszenie:

ogloszenie005.doc

SIWZ:

siwz05.zip