Wykonanie pomiarów środowiskowych na stanowiskach pracy wyposażonych w urządzenia wytwarzające pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości 0,1 – 300 MHz i wykonanie pomiarów czynnika chemicznego.

Oznaczenie sprawy: 10/2019

Termin składania ofert: 04.06.2019 r.godz. 11:30

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

Edytowalny załącznik nr 1

wybór oferty

 

 

Świadczenie usług - pielęgnacja trawników i terenów zielonych, wycinanie zakrzaczeń, krzewów, cięcie pielęgnacyjne drzew i krzewów w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.
 Oznaczenie sprawy: 09/2019

Termin składania ofert: 13.05.2019 r. godz. 11:30

Zaproszenie do składania ofert

Projekt umowy

 Wybór oferty

 

Świadczenie usług - pielęgnacja trawników i terenów zielonych, wycinanie zakrzaczeń, krzewów, cięcie pielęgnacyjne drzew i krzewów w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.

Oznaczenie sprawy: 08/2019

Termin składania ofert: 30.04.2019 r. godz. 11:30

Zaproszenie do składania ofert

Projekt umowy

 Uwaga !!! Edytowalna wersja załącznika nr 1- formularz ofertowy 

 Unieważnienie postępowania

 

 

Dostawa 15 szt. zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem.

Oznaczenie sprawy: 07/2019

Termin składania ofert: 30.04.2019 r. godz. 11:30

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 2 - formularz cenowy

Załącznik nr 3 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4 - projekt umowy

 Pytania

                   Uwaga !!  Edytowalny załącznik nr 1 do Zaproszenia - Formularz ofertowy dla sporządzenia oferty

 Pytania 2

 Wybór oferty

 

 

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapoznania z przepisami przeciwpożarowymi dla pracowników SP ZOZ w Proszowicach.

Oznaczenie sprawy: 04/2019

Termin składania ofert: 15.03.2019 godz. 11:30

Zaproszenie do składania ofert

Aktualne zaproszenie 

uzupełnione o możliwość składania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Wybór oferty 

 

Dzierżawa 29 szt. koncentratorów tlenu

Oznaczenie sprawy: 03/2019

Termin składania ofert: 22.02.2019 godz. 9:30

Zaproszenie

Projekt umowy

 Wybór oferty

 

Dostawa naklejek samoprzylepnych z nadrukiem

Oznaczenie sprawy: 02/2019

Termin składania ofert: 18.01.2019 godz. 09:30

Zaproszenie

Załącznik nr 2

Projekt umowy

 Pytania

Wybór oferty 

 

 

Dostawa recept z nadrukiem

Oznaczenie sprawy: 01/2019

Termin składania ofert: 18.01.2019 godz. 11:30

Zaproszenie

Załącznik nr 2

Projekt umowy

Wybór oferty 

 

Dostawa monitorów i komputerów poleasingowych z oprogramowaniem.

Oznaczenie sprawy: 27/2018

Termin składania ofert: 05.12.2018 godz. 11:30

Zaproszenie

Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - zaacznik nr 3

Projekt umowy - załacznik nr 4

Pytanie 

Aktualny Załącznik Nr 1 do Zaproszenia ( sprostowanie w tabeli gwarancji) 

Wybór oferty 

 

 

Dostawa wiertarki akumulatorowej w ramach uzupelnienia sprzętu, kompatybilnej z posiadanym przez szpital systemem motorowym typu Acculan 3Ti.

Oznaczenie sprawy: 26/2018

Termin składania ofert: 04.12.2018 godz. 9:30

Zaproszenie

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2

Załącznik nr 2a

Projekt umowy

Pytania 

Wybór oferty 

 

 

Dzierżawa 29 szt. koncentratorów tlenu

Oznaczenie sprawy: 25/2018

Termin składania ofert: 23.11.2018 godz. 9:30

Zaproszenie

Projekt umowy

Pytania 

 

Dostawa i montaż wyposażenia i mebli do sali Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej na Oddziale Pulmonologii SP ZOZ w Proszowicach.

Oznaczenie sprawy: 24/2018

Termin składania ofert: 27.09.2018 godz. 11:30

Zaproszenie

Opis przedmiotu zamówienia pakiet 1

Opis przedmiotu zamówienia pakiet 2

Opis przedmiotu zamówienia pakiet 2 cd

Formularz asortymentowo cenowy - załącznik nr 2a

Projekt umowy pakiet 1

Projekt umowy pakiet 2

UWAGA!! Zmiana terminu składania ofert tj. do 02.10.2018r. godz 11:30 otwarcie o godz. 12:00 

Pytania 

Aktualny formularz ofertowy 

Wybór oferty

 

 

Świadczenie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu segregowanych oraz niesegregowanych (mieszanych) odpadów komunalnych.

Oznaczenie sprawy: 23/2018

Termin składania ofert: 27.09.2018 godz. 9:30

Zaproszenie

Formularz cenowy - załącznik nr 2

Projekt umowy

Wybor oferty 

 

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek

Oznaczenie sprawy: 22/2018

Termin składania ofert: 23.08.2018 godz. 11:30

Zaproszenie

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Wybór oferty 

 

 

Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarki

Oznaczenie sprawy: 21/2018

Termin składania ofert: 14.08.2018 godz. 9:30

Zaproszenie

Opis przedmiotu zamówienia 1

Opis przedmiotu zamówienia 2

Opis przedmiotu zamówienia 3

Opis przedmiotu zamówienia 4

Załącznik 1A

Projekt umowy

Pytania 

Opis przedmiotu zamówienia 1

Opis przedmiotu zamówienia 2

Opis przedmiotu zamówienia 3

Opis przedmiotu zamówienia 4

Wybór oferty

 

 

Dostawa i montaż akcesorii do 6 szt. paneli medycznych dla potrzeb nowowyremontowanego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Proszowicach

Oznaczenie sprawy: 20/2018

Termin składania ofert: 10.08.2018 godz. 9:30

Zaproszenie

Załącznik nr 2 - formularz cenowy

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Klauzula informacyjna RODO

UWAGA!! Zmiana terminu składania ofert tj. do 17.08.2018r. godz 11:30 otwarcie o godz. 12:00

Pytania

 

 

Dostawa maceratora do pieluch

Oznaczenie sprawy: 19/2018

Termin składania ofert: 08.08.2018 godz. 9:30

Zaproszenie

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Załacznik nr 4

Pytania

 Pytania 2

Wybór oferty

 

 

Świadczenie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu segregowanych oraz niesegregowanych (mieszanych) odpadów komunalnych.

Oznaczenie sprawy: 18/2018

Termin składania ofert: 07.08.2018 godz. 9:30

Zaproszenie

Formularz cenowy - załącznik nr 2

Projekt umowy

UWAGA!! Zmiana terminu składania ofert tj. do 09.08.2018r. godz 9:30

Pytania

projekt umowy 

 Unieważnienie postępowania

 

 

Dostawa maceratora do pieluch

Oznaczenie sprawy: 17/2018

Termin składania ofert: 19.07.2018 godz. 9:30

Zaproszenie

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

 Pytania

Pytania 2

UWAGA!

Zmiana warunków płatności oraz zmiana terminu składania ofert tj. do 20.07.2018 r. godz 9:30

Zmiana warunków płatności

Załącznik nr 1 - "Oferta"

Aktualny projekt umowy - załacznik nr 3

Unieważnienie postępowania

 

 

 Dostawa wyposażenia dla potrzeb Izby przyjęć i Poradni Chirurgii ogólnej oraz fotela ginekologicznego

Oznaczenie sprawy: 16/2018

Termin składania ofert: 13.07.2018 godz. 9:30

Zaproszenie

Załacznik nr 2 do zaproszenia

opis przedmiotu zamówienia pakiet 1

opis przedmiotu zamówienia pakiet 2

 opis przedmiotu zamówienia pakiet 3

opis przedmiotu zamówienia pakiet 4

opis przedmiotu zamówienia pakiet 5

projekt umowy

Wybór najkorzystniejszej oferty 

 

 

Dostawa materiałów biurowych

Oznaczenie sprawy: 15/2018

Termin składania ofert: 10.07.2018 godz. 9:30

zaproszenie

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2

Projekt umowy - załącznik nr 3

 

 

Dostawa komputerów poleasingowych z oprogramowaniem.

 

Oznaczenie sprawy: 09/2018

Termin składania ofert: 02.05.2018 godz. 10:30

Zaproszenie

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Projekt umowy

Pytanie

Załącznik nr 3 - poprawiony

UWAGA! Zmiana terminu skladania ofert do dnia 04.05.2018 r. godz 10:30, otwarcie ofert godz. 10:45

 Wybór oferty

 

 

Dostawa sprzętu komputerowego, serwera, monitorów, projektora oraz oprogramowania.

 

Oznaczenie sprawy: 08/2018

Termin składania ofert: 02.05.2018 godz. 9:30

Zaproszenie

Załącznik nr 2

Projekt umowy

Załącznik nr 3

Pytanie

UWAGA! Zmiana terminu skladania ofert do dnia 04.05.2018 r. godz 9:30, otwarcie ofert godz. 9:45

 Unieważnienie postępowania

 

 

Świadczenie usług - pielęgnacja trawników i terenów zielonych, wycinanie zakrzaczeń, krzewów, cięcie pielęgnacyjne drzew i krzewów w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.

 

Oznaczenie sprawy: 07/2018

Termin składania ofert: 19.04.2018 godz. 11:30

Zaproszenie do składania ofert

Projekt umowy

 Wybór oferty

 

Kompleksowe pełnienie funkcji Głównego Specjalisty ds. Bezpieczeństwa Informacji -  Administrator Bezpieczeństwa Informacji  w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

 

Oznaczenie  sprawy: 06/2018

Termin składania ofert: 11.04.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert 12:00

Zaproszenie do składania ofert

Projekt umow

Aktualny projekt umowy. 

Wyjaśnienie: Traci moc projekt umowy, obowiązuje aktualny projekt umowy.

 

Dostawa łóżeczka noworodkowego z szafką  

Oznaczenie sprawy: 05/2018

Termin składania ofert: 05.02.2018 godz. 9:30

Zaproszenie

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Wybór oferty 

 

Dostawa aparatu do EKG.

Oznaczenie sprawy: 04/2018

Termin składania ofert: 12.02.2018 godz. 11:30

Zaproszenie

Opis przedmiotu zamowienia

Projekt umowy

 Wybór oferty

 

Dostawa naklejek samoprzylepnych, białych z nadrukiem.

 

Oznaczenie sprawy: 03/2018

Termin składania ofert: 25.01.2018 godz. 11:30

Zaproszenie

Formularz cenowy

Projekt umowy

Pytania

Wybór oferty

 

Opracowanie Polityki Bezpieczeństwa Informacji, Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym oraz Rejestru Zbiorów Danych Osobowych Przetwarzanych przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

 

Oznaczenie sprawy: 02/2018

Termin składania ofert: 19.01.2018 godz. 11:30

Zaproszenie

Projekt umowy

UWAGA! Zmiana terminu skladania ofert do dnia 24.01.2018 r. godz 11:30

Pytania

 UWAGA! Zmiana terminu skladania ofert do dnia 26.01.2018 r. godz 13:30, otwarcie ofert godz. 13:45

Pytania 2

Pytania 3

Wybór oferty 

 

Dostawa recept z nadrukiem i kodem

 

Oznaczenie sprawy: 01/2018

Termin składania ofert: 12.01.2018 godz. 11:30

Zaproszenie

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Wybór oferty