USŁUGI  2018  rok

Usługi w zakresie wykonywania okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych aparatury i sprzętu medycznego 

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 06/ZP/2018

Termin składania ofert: 02.03.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie

SIWZ, Załącznik Nr 1, 3, 3A, 4

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Pytania 

 UWAGA! Przełużenie terminu składania ofert do dnia 06.03.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12.00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2 Pytania 

Aktualne pakiety 

Informacja z otwarcia ofert 

Zestawienie złożonych ofert

Zestawienie złożonych oferty dodatkowych

Wybór najkorzystniejszej oferty 

 

 

Usługi  w zakresie  wykonywania okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych aparatury      i sprzętu medycznego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, podległych Ośrodkach Zdrowia, Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Słomnikach i u pacjentów.

Przetarg nieograniczony 

Oznaczenie sprawy: 07/ZP/2018

Termin składania ofert: 29.03.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie

SIWZ, Załącznik Nr 1, 3, 3A, 4 

Załącznik Nr 2 do SIWZ 

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Pytania 

Informacja z otwarcia ofert 

Zestawienie złożonych ofert 

Wybór najkorzystniejszej oferty