Dział Księgowości

Główny Księgowy: Małgorzata Kowal

tel. kontaktowy 12 386 51 01

 

Dział Kadr i Płac

Kierownik: mgr Joanna Krzyżek - Bartosik

tel. kontaktowy 12 386 52 13

 

Sekcja Administracyjno - Techniczna

Kierownik: mgr Sylwia Nowak

tel. kontaktowy 12 386 52 00

w tym: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: mgr inż. arch. Łukasz Starachowicz tel. kontaktowy 12 386 52 05

Zaopatrzenie: Maria Fryt tel. kontaktowy 12 386 52 06

Zamówienia Publiczne: Marianna Maj, Maria Cebulska tel. 12 386 52 14

 

Dział Statystyki  Medycznej i Dokumentacji Chorych

Kierownik: mgr Elżbieta Nowakowska

tel. kontaktowy 12 386 51 36

 

Archiwum

mgr Jarosław Chuchmacz

tel. kontaktowy 12 386 52 59

 

Informatyk

 mgr inż. Grzegorz Bartosik

 tel. kontaktowy 12 386 51 30

 

Specjalista ds. BHP i Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej

mgr Monika Kowalska

tel. kontaktowy 12 386 52 12

 

Inspektor ds. Obrony i Rezerw

mgr Zbigniew Wywiał

tel. kontaktowy 12 386 52 09

 

Pracownik Socjalny

Małgorzata Popko

tel. kontaktowy 12 386 52 17

 

Kierownik Sekcji Higieny Szpitalnej

Agnieszka Lasek

tel. kontaktowy 12 386 51 40

 

Kierownik Przychodni Specjalistycznych

mgr Maria Kozłowska

tel. kontaktowy 12 386 52 21

 

Koordynator podstawowej opieki zdrowotnej

mgr Justyna Miłek

tel. kontaktowy 690-117-868

 

Pielęgniarka Epidemiologiczna

mgr Elżbieta Buczek

tel. kontaktowy 12 386 51 61

 

Inspektor Ochrony Danych

mgr Adriana Mazurkiewicz-Fornalik

adres e-mail: rodo@spzoz.proszowice.pl

 

Radca Prawny

mgr Dora Kmita

adres e-mail: radca@spzoz.proszowice.pl