Ogłoszenie

 

    Konkursu ofert na świadczenie zdrowotne na rok 2019 w zakresie:

Termin skladania ofert: do dnia 19 grudnia 2018 roku do godz. 15.00

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (AOS)

Zarządzenie o konkursie ofert

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki konkursu

Formularz ofertowy

Projekt umowy

 

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w zakresie badań specjalistycznych (AOS BS)

Zarzadzenie o konkursie ofert

Ogloszenie

Szczegółowe warunki konkursu

Formularz ofertowy

Projekt umowy

 

Izba przyjęć

Zarządzenie o konkursie

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki konkursu

Formularz ofertowy

Projekt umowy

 

Izba Przyjęć Ambulatorium chirurgiczne

Zarządzenie o konkursie

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki konkursu

Formularz ofertowy

Projekt umowy

 

Laboratorium Centralne w zakresie analityki klinicznej i serologii transfuzjologicznej oraz w zakresie Kierowania Centralnego Laboratorium

Zarządzenie o konkursie 

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki konkursu

Formularz ofertowy

Projekt umowy  

 

Leczenie Szpitalne w zakresie: Specjalistyczne zabiegi operacyjne: ortopedyczno-urazowe, przetok tętniczo-żylnych, zabiegi endoskopowe

Zarządzenie o konkursie

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki konkursu

Formularz ofertowy

Projekt umowy

 

Opieka Całodobowa

Zarządzenie o konkursie 

 Ogłoszenie

 Szczegółowe warunki konkursu

Formularz ofertowy

Projekt umowy

 

Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie:

Lekarz POZ Ośrodek Zdrowia w Wawrzeńczycach

Kierownik Ośrodka Zdrowia w Wawrzeńczycach

Lekarz POZ Ośrodek Zdrowia w Igołomii

Kierownik Ośrodka Zdrowia w Igołomii

Lekarz POZ Ośrodek Zdrowia w Łuczycach

Kierownik Ośrodka Zdrowia w Łuczycach

Lekarz POZ Ośrodek Zdrowia w Niegardowie

Kierownik Ośrodka Zdrowia w Niegardowie

Lekarz POZ Ośrodek Zdrowia w Wierzbnie

Kierownik Ośrodka Zdrowia w Wierzbnie

Zarządzenie o konkursie

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki konkursu

 Formularz ofertowy

 Projekt umowy

 

Ratownictwo medyczne oraz Transport sanitarny w zakresie:

1. Ratownik medyczny w zespołach ratownictwa medycznego

2. Kierowca wraz z obowiązkami ratownika medycznego w zespołach ratownictwa medycznego

3. Ratownik medyczny w karetce TW

 Zarządzenie o konkursie

 Ogłoszenie

Szczegółowe warunki konkursu 

 Formularz ofertowy

Projekt umowy RM 

Projekt umowy RM-K 

Projekt umowy RM-TW 

 

Leczenie Szpitalne

Zarządzenie o konkursie

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki konkursu

Formularz ofertowy

Projekt umowy

 

Pogotowie Ratunkowe – lekarski zespół wyjazdowy karetki „S”

Zarządzenie o konkursie

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki konkursu

Formularz ofertowy

Projekt umowy

 

 

 Ogłoszenie konkursu na świadczenie obsługi w zakresie ochrony danych osobowych.

Termin składania ofert: 29.11.2018 r godz. 14:00

Ogłoszenie

 

Dyrekcja SP ZOZ w Proszowicach zatrudni na okres jednego roku na zastępstwo magistra farmacji lub technika farmacji do pracy w Aptece Szpitalnej

Oferty prosimy kierować na adres:

Samodzielny Publiczny

Zespół Opieki Zdrowotnej

ul. Kopernika 13

32-100 Proszowice

tel. (012) 386-51-02 lub 386-51 -43

 

 

 

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Izbie Przyjęć oraz Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej SP ZOZ w Proszowicach

Termin składania ofert: 19.10.2018 r godz. 9:00

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

 

 

PORADNIE:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach poszukuje do współpracy w ramach
poradni specjalistycznych:


 Specjalistę dermatologii
 Specjalistę okulistyki
 Specjalistę chirurgii dziecięcej (praca w zakresie poradni specjalistycznej oraz chirurgii jednego dnia)
 Specjalistę nefrologii
 Specjalistę reumatologii
 Specjalistę neurologii


Oferujemy możliwość dostosowania grafiku godzinowego pracy do preferencji lekarza oraz atrakcyjne wynagrodzenie do negocjacji.

Więcej informacji na temat ofert można uzyskać w Dziale Kadr i Płac pod nr tel. 12- 386-51-06

 

ODDZIAŁY:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach poszukuje do współpracy lekarzy w trakcie/po specjalizacji na Oddziale Neurologicznym oraz Oddziale Chorób Wewnętrznych.
Oferujemy możliwość dostosowania grafiku godzinowego pracy do preferencji lekarza oraz atrakcyjne wynagrodzenie do negocjacji.
Więcej informacji na temat ofert można uzyskać w Dziale Kadr i Płac pod nr tel. 12- 386-51-06

 

IZBA PRZYJĘĆ i OPC:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach poszukuje do współpracy lekarzy bez/w trakcie/po specjalizacji w ramach dyżurów na Opiece Całodobowej oraz Izbie Przyjęć (osobno
Internistycznej oraz Chirurgicznej).

Oferujemy możliwość dostosowania grafiku godzinowego pracy do preferencji lekarza oraz atrakcyjne wynagrodzenie.
Więcej informacji na temat ofert można uzyskać w Dziale Kadr i Płac pod nr tel. 12- 386-51-06

POGOTOWIE RATUNKOWE:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach poszukuje do współpracy lekarzy w trakcie/po specjalizacji w ramach dyżurów na Pogotowiu Ratunkowym
Oferujemy możliwość dostosowania grafiku godzinowego pracy do preferencji lekarza oraz atrakcyjne wynagrodzenie.
Więcej informacji na temat ofert można uzyskać w Dziale Kadr i Płac pod nr tel. 12- 386-51-06

OŚRODKI ZDROWIA:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach poszukuje do współpracy lekarzy w trakcie specjalizacji lub specjalistów medycyny rodzinnej w ramach pracy w Ośrodku Zdrowia w Niegardowie.
Oferujemy możliwość dostosowania grafiku godzinowego pracy do preferencji lekarza oraz atrakcyjne wynagrodzenie.
Więcej informacji na temat ofert można uzyskać w Dziale Kadr i Płac pod nr tel. 12- 386-51-06

 

06.06.2018

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej zatrudni  Diagnostę laboratoryjnego

Wymagania:
- dobrze widziana specjalizacja z diagnostyki laboratoryjnej lub/i z serologii transfuzjologicznej lub
- staż pracy min. 5 lat w analityce lub serologii
- komunikatywność
- umiejętność pracy w zespole
- rzetelność

Oferty prosimy składać na adres:
Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
ul. Kopernika 13
32-100 Proszowice

Telefon do kontaktu 12 386 52 13 lub 386 51 55
e-mail: spzoz.proszowice@poczta.fm

17-04-2018

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej zatrudni pielęgniarkę do Ośrodka Zdrowia w Niegardowie

Ogłoszenie Pielęgniarka OZ Niegardów

Ogłoszenie
13-04-2018

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach zatrudni Magistra Farmacji w Aptece Szpitalnej

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie CV na adres SPZOZ w Proszowicach ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice

telefon kontaktowy 123865102, lub 123865143

Ogłoszenie

21-03-2018

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej zatrudni Pielęgniarki/Pielęgniarzy

ogłoszenie pielęgniarki

Ogłoszenie

30-09-2017

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej zatrudni lekarzy specjalistów

ogłoszenie lekarze specjaliści