Ogłoszenie

Dyrektor SP ZOZ w Proszowicach ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Izby Przyjęć Szpitala w Proszowicach

Opis

 
Ogłoszenie

SP ZOZ w Proszowicach zatrudni Lekarza Medycyny Rodzinnej do Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Niegardowie

Opis

 

Ogłoszenie

SP ZOZ w Proszowicach zatrudni Lekarza do Ambulatorium Opieki Całodobowej

Opis

 
Ogłoszenie

SP ZOZ w Proszowicach poszukuje wykonawcy usługi przygotowania jednostki do wdrożenia standardów akredytacyjnych zgodnie z wymogami Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

Opis

Ogłoszenie

SP ZOZ zatrudni osobę na stanowisko Magazyniera

Opis stanowiska pracy

 

Ogłoszenie

SP ZOZ zatrudni Kierownika Izby Przyjęć

 Opis

 Ogłoszenie
SP ZOZ zatrudni Zastępcę Dyrektora do spraw Lecznictwa

 Opis

 
Ogłoszenie

SP ZOZ w Proszowicach zatrudni osobę na stanowisko Pracownik biurowy w sekcji Administracyjno-Technicznej

Opis

 

Ogłoszenie

SP ZOZ w Proszowicach zatrudni Fizjoterapeutę, Psychologa Klinicznego, Psychoterapeutę

Opis

 

Ogłoszenie

SP ZOZ w Proszowicach zatrudni Lekarza

Opis

 

Ogłoszenie

SP ZOZ w Proszowicach poszukuje wykonawcy usługi na przeprowadzenie audytu dokumentacji medycznej

Opis

 

Ogłoszenie

SPZOZ w Proszowicach zatrudni Lekarza na Oddziale Wewnętrznym

Opis

 

Ogłoszenie

Inżynier projektu w projekcie dot. informatyzacji Szpitala w ramach programu Małopolski System Informacji Medycznej

Opis

 

Ogłoszenie

Swiadczenie usługi w zakresie obsługi prawnej SP ZOZ w Proszowicach

Wyniki

 

Ogłoszenie

Swiadczenie usługi w zakresie koordynacji i rozliczenia projektów Unijnych

Opis

Ogłoszenie

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista ds. kontroli wewnętrznej

OPIS

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Oferta pracy

 

 Korkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w Poradni Urazowo-Ortopedycznej

Termin skladania ofert: do dnia 29 lipca 2019 roku do godz. 15.00

 

Zarządzenie o konkursie ofert

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki konkursu

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Unieważnienie konkursu 

 

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej zatrudni dwóch Diagnostów laboratoryjnych

    Wymagania:
- mile widziana specjalizacja z diagnostyki laboratoryjnej lub/i z serologii transfuzjologicznej lub
staż pracy min. 5 lat w analityce lub serologii

- komunikatywność
     - umiejętność pracy w zespole
- rzetelność

Oferty prosimy składać na adres:
Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
ul. Kopernika 13
32-100 Proszowice

Telefon do kontaktu 12 386 52 13 lub 12 386 51 55
e-mail: sekretariat@spzoz.proszowice.pl