Pielęgniarka Epidemiologiczna: mgr Elżbieta Buczek

tel. kontaktowy 12 386 51 61

Dział Techniczno – Gospodarczy

Kierownik:  mgr Sylwia Nowak

tel. kontaktowy 12 386 52 05

Sekcja zaopatrzenia

Maria Fryt

tel. kontaktowy 12 386 52 06

Dział Zamówień Publicznych

Kierownik: Michał Babik

tel. kontaktowy 12 386 52 14

Dział Statystyki  Medycznej i Dokumentacji Chorych

Kierownik: mgr Elżbieta Nowakowska

tel. kontaktowy 12 386 51 36

 

Główny Księgowy: Małgorzata Kowal

tel. kontaktowy 12 386 51 01

Sekcja Inwentaryzacji

Maria Toboła

tel. kontaktowy 12 386 52 16

Dział Kadr i Płac

Kierownik: mgr Joanna Krzyżek – Bartosik

tel. kontaktowy 12 386 51 06

 

Radca Prawny: mgr  Beata Kuszczak

tel. kontaktowy 12 386 51 19

 

Informatyk: mgr inż. Grzegorz Bartosik

 

Inspektor BHP mgr Monika Kowalska

tel. kontaktowy 12 386 52 12

 

Inspektor ds. Obrony i Rezerw: mgr Zbigniew Wywiał

tel. kontaktowy 12 386 52 09

 

Pracownik Socjalny: Małgorzata Popko

tel. kontaktowy 12 386 52 17

Archiwum

mgr Jarosław Chuchmacz

tel. kontaktowy 12 386 52 59