Dzierżawa nieruchomości 2018

 

 

Dzierżawa powierzchni użytkowej z przeznaczeniem pod umieszczenie trzech automatów z gorącymi napojami (13.08.2018 r.)

Oznaczenie sprawy: 03/DN/2018

Ogłoszenie

Wybór oferty 

 

Dzierżawa powierzchni użytkowej z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą odzieży (13.08.2018r.)

Oznaczenie sprawy: 02/DN/2018

Ogłoszenie

Wybór oferty 

 

Dzierżawa powierzchni użytkowej z przeznaczeniem pod instalację infrastruktury telekomunikacyjnej (19.07.2018 r.)

Oznaczenie sprawy: 01/DN/2018

ogłoszenie 

 projekt umowy dzierżawy

Formularz ofertowy