Statut Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Uchwała nr LXII/416/2023 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Regulamin Organizacyjny Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Zarządzenie nr 90/2023 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach z dnia 11 grudnia 2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego SPZOZ w Proszowicach

Załączniki do Regulaminu Organizacyjnego SPZOZ w Proszowicach