SEKCJA KSIĘGOWOŚCI

SEKCJA KADR I PŁAC

tel. 12 386 52 13

SEKCJA ORGANIZACJI I NADZORU

Małgorzata Piecuch

Julia Czekała

tel. 12 386 51 02

SEKCJA ADMINISTRACYJNO – TECHNICZNA

mgr Sylwia Nowak

adres e-mail: techniczny@spzoz.proszowice.pl

tel. 12 386 52 00

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

dr inż. arch. prof. PK Zbigniew Kęsek

adres e-mail: inspektor@spzoz.proszowice.pl

tel. 12 386 52 05

ZAOPATRZENIE

mgr Anna Łakomy

adres e-mail: zaopatrzenie@spzoz.proszowice.pl

tel. 12 386 52 06

SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Marianna Maj

adres e-mail: dzp@spzoz.proszowice.pl

tel. 12 386 52 14

SEKCJA STATYSTYKI MEDYCZNEJ I DOKUMENTACJI CHORYCH

mgr Elżbieta Nowakowska

adres e-mail: dokumentacja@spzoz.proszowice.pl

tel. 12 386 51 36

ARCHIWUM

mgr Jarosław Chuchmacz

adres e-mail: archiwum@spzoz.proszowice.pl

tel. kontaktowy 12 386 52 59

SEKCJA IT

Marcin Kordecki

adres e-mail: marcin.kordecki@spzoz.proszowice.pl

 tel. kontaktowy 12 386 51 30

SPECJALISTA DS. BHP I INSPEKTOR OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

mgr Monika Kowalska

adres e-mail: monika.kowalska@spzoz.proszowice.pl

tel. kontaktowy 12 386 52 12

INSPEKTOR DS. OBRONY I REZERW

Zbigniew Kacała

adres e-mail: zbigniew.kacala@spzoz.proszowice.pl

tel. kontaktowy 12 386 52 09

PRACOWNIK SOCJALNY

Małgorzata Popko

adres e-mail: pracownik.socjalny@spzoz.proszowice.pl

tel. kontaktowy 12 386 52 17

KOORDYNATOR SEKCJI HIGIENY SZPITALNEJ

mgr Małgorzata Karbowniczek

adres e-mail: malgorzata.wal@spzoz.proszowice.pl

tel. kontaktowy 12 386 51 40

KIEROWNIK PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH

mgr Justyna Miłek

adres e-mail: justyna.milek@spzoz.proszowice.pl

tel. kontaktowy 12 386 52 21

KOORDYNATOR PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

mgr Justyna Miłek

adres e-mail: justyna.milek@spzoz.proszowice.pl

tel. kontaktowy 690-117-868

PIELĘGNIARKA EPIDEMIOLOGICZNA

mgr Elżbieta Buczek

adres e-mail: elzbieta.buczek@spzoz.proszowice.pl

tel. 12 386 51 61

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

RADCA PRAWNY

PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. PRAW PACJENTASPECJALISTA DS KOORDYNOWANIA I ROZLICZANIA PROJEKTÓW